Gå till huvudinnehåll

2023-04-20 | 12:06

En hållbar Rain Garden växer fram på Gateway Säve

Göteborg Gateway Säve Hållbarhet

Att det här blir en vacker grönska att ta ett utemöte eller lunchpaus i, är bara en bonus. Den Rain Garden som nu anläggs utanför SEELs nya testlabb i Castellums lokaler på Gateway Säve innebär mycket mer än så. När klimatförändringar och extremväder blir allt vanligare, och marken ofta täcks av ogenomträngliga ytor, så behövs nya miljövänliga sätt att ta hand om dagvattenavrinningen. Något som denna växtlighet är perfekt för.

När klimatet fortsätter att bli varmare och varmare ser vi mer frekventa och mer intensiva skyfall, som kan överväldiga traditionella dagvattenhanteringssystem och leda till översvämningar och vattenföroreningar. Genom att fånga upp och filtrera regnvatten hjälper dessa ”regnträdgårdar” till att minska effekterna av extrema väderhändelser och skyddar både våra samhällen och vår miljö.

”I takt med den ökade mängden dagvatten täcks även mer och mer mark av ytor som vägar, byggnader och parkeringsplatser, vilket bidrar till erosion, översvämningar och vattenföroreningar när avrinningen inte hinner med. Genom att anlägga en Rain Garden på området kan vi hjälpa till att efterlikna det naturliga vattnets kretslopp, så att vatten kan filtrera ner i marken”, säger Mats Niklasson, Projektchef på Castellum.

Utformningen är enkel men effektiv. Det är en grund fördjupning i marken som är fylld med en konstruerad jordblandning som gör att vatten kan filtreras snabbt. Trädgården är planterad med en mängd olika inhemska växter som är anpassade till det lokala klimatet och markförhållandena. Dessa växter hjälper till att sakta ner och filtrera vattnet när det strömmar genom grönskan, vilket tar bort föroreningar och sediment innan vattnet kommer in i grundvattensystemet.

Gateway Säves Rain Garden ger också många fördelar utöver miljöskydd. Den blir ett vackert tillskott till och ger ett färgstarkt och mångsidigt utbud av blommor och växter, som i sin tur kan locka till sig fåglar, fjärilar och andra djur och skapa egna mini-ekosystem. Castellum bidrar helt enkelt till en win-win-win med denna hållbara växtlighetslösning!

 

Projektet planeras att stå klart till sommaren, och kommer sedan fortsätta växa upp och utvecklas i takt med området runt om kring.

Mer att läsa

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder

2022-12-06

”Att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk”

2022-12-05

Storsatsning på solceller ger verklig effekt

2022-11-29

Rekomo: ”Anledningen att handla av oss har gått från en prisfråga till en miljöfråga”