Gå till huvudinnehåll

2023-10-04 | 07:50

SEEL utvecklar morgondagens mobilitetslösningar på Gateway Säve

Göteborg Gateway Säve Innovation Hållbarhet

Mitt i hjärtat av Castellums Gateway Säve ligger SEEL Swedish Electric Transport Laboratory. I september 2023 invigdes det toppmoderna elektromobilitetslabbet, en banbrytande och innovativ anläggning som utvecklar och testar morgondagens hållbara mobilitetslösningar.

Detta state-of-the-art laboratoriekomplex, ägt av RISE och Chalmers, är en plats för forskning, utveckling och testning av nya energi- och miljötekniker inom transportsektorn.

SEEL grundades med syftet att främja hållbarhet och accelerera övergången till en grönare framtid genom elektrifierade transporter. Genom att samla experter och forskare inom olika discipliner och ge dem tillgång till toppmoderna faciliteter och utrustning, har SEEL blivit en central knutpunkt för innovation inom energi- och transportsektorn.

På SEEL bedrivs forskning och utveckling inom ett brett spektrum av områden. Ett viktigt fokusområde är förnybar energi, där man utforskar olika metoder för att producera och förvara energi på ett hållbart sätt.

SEEL fungerar även som en testbädd för nya energi- och batteritekniker. Genom att simulera verkliga förhållanden och använda autentiska data kan forskare och ingenjörer utvärdera teknikernas prestanda och effektivitet innan de implementeras på större skala. Detta bidrar till att minska riskerna och öka framgångsgraden för innovationer inom hållbarhet.

En viktig del av SEEL:s arbete är att samarbeta med olika aktörer – företag, universitet och myndigheter. Genom att främja samarbete och kunskapsutbyte skapas en dynamisk och kreativ miljö där idéer kan utvecklas och omsättas i praktiken. På så sätt spelar SEEL en avgörande roll för att stärka Göteborgs position som en ledande stad inom hållbarhet och innovation. Testlabbet agerar också som en katalysator för den hub Gateway Säve-området utvecklas till när det kommer till morgondagens hållbara mobilitetslösningar. 

SEEL på Gateway Säve i Göteborg är en verklig pionjär inom forskning och utveckling av hållbar elektromobilitet. Genom att främja innovation, samarbete och kunskapsutbyte bidrar SEEL till att forma en mer hållbar och grön framtid för både Göteborg och resten av världen.

Mer att läsa

2023-10-04

Senaste nytt från Gateway Säve

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder

2022-12-06

”Att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk”

Intresserad av att etablera på Gateway Säve? Hör av dig till Anna!

Kommersiell Förvaltare Områdesansvarig Säve

Anna Grundström Ahlqvist