Gå till huvudinnehåll

2021-11-15 | 13:38

En ny stad i staden

Västerås Kopparlunden

Illustration av Kopparlunden.

Nya Kopparlunden – en stad i staden – Det är fantastiskt att skisserna på pappret blir verklighet och det kommer bli så bra! utbrister Eva-Lotta Fjellgren, projektutvecklare på Castellum.

Förvandlingen av Kopparlunden i Västerås är igång

Från att ha varit en stadsdel där människor bara rör sig dagtid blir Kopparlunden nu ett pulserande område med liv och rörelse dygnet runt. Bland annat tack vare de 2 000 nya bostäder som kommer att byggas här.


Illustration av Kopparlunden.

Beskriv Kopparlunden idag!

– Kopparlunden är ett gammalt, vackert industriområde med smala gator, smågatsten och massa vackra hus. Här finns vårdcentral, restauranger, gymnasieskolor, gym, bageri teatersalong, bio och mycket mer.

Som en egen stad i staden?

– Verkligen! Från att ha varit ett stängt område fram till 1990-talet är det nu en egen stadsdel.

Och det är en speciell känsla här, nästan lite mytomspunnet. Kanske just tack vare att det under industriåren var lite hemligt.

Och nu pågår alltså en förvandling?

– Precis. Nu filar alla fastighetsägare på sina projekt. I de tre lagakraftvunna detaljplanerna har vi tillsammans med de andra fastighetsägarna i Kopparlunden tagit fram en gemensam genomförandeplan och inom kort kommer det projekteras för bostäder, kommersiella verksamheter, skolor och förskolor.

Visionsbild över utemiljö i Kopparlunden.

Och för Castellums del?

– Ja, vi äger ju en stor del av byggnaderna i innersta kärnan av området där det mesta ska bevaras, så för vår del handlar det framför allt om att utveckla de ytor där vi idag har parkeringar. I första etappen planerar vi för en byggnad alldeles intill västra huvudinfarten, som kommer att inrymma kontor och centrumverksamhet. Och precis bredvid, där det ligger en stor parkering idag, kommer vi att bygga ett nytt kvarter med innergård. Totalt handlar det om sju byggnader, fördelade på olika kvarter.

Hur kommer morgondagens Kopparlunden se ut?

– Det kommer att vara mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Det kommer att anläggas flera parkytor med platser för möten och lek, vattenspeglar, pergolas och vindlande gångar. Det blir som en ny ministad samtidigt som du kommer att känna av industri- och kulturminnena.

Och mer tillgängligt?

– Precis. Idag rör man sig inte självklart genom Kopparlunden. Tack vare att vi öppnar upp en industrilänga blir det mer naturligt att ta den här vägen till centralstationen. Dessutom kommer det att byggas en gång- och cykelbro över E18 vilket gör det mer självklart att ta vägen via Kopparlunden. Kopparlunden kommer helt enkelt att öppnas upp.

7 snabba om nya Kopparlunden

✔️ Byggnationen görs i olika etapper under en tjugoårsperiod. Planerad start är 2022/2023.

✔️ Totalt är 9 byggherrar med och utvecklar nya Kopparlunden.

✔️ Castellum utvecklar totalt 46 200 kvadratmeter.

✔️ De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska sparas, skyddas och lyftas fram.

✔️ Målet är att skapa en blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

✔️ Hållbarhet står i fokus. Bland annat kommer gröna tak och pocketparker tar vara på regnvattnet och hjälper naturen att andas.

✔️ I vissa delar av området kommer göras miljösaneringar eftersom det är gammal industrimark.
Blir du sugen på att flytta till Kopparlunden? Kolla in våra lediga lokaler i området.

Visionsbild av gatumiljö i Kopparlunden.

Mer att läsa

2022-03-14

Äntligen kan arbetet börja på riktigt

2022-02-17

Nya Kopparlunden – detta gör Castellum

2021-11-18

Kan vi flytta in direkt?

2021-10-20

Guldbetyg till nya Koppartorget 🌟🌟