Gå till huvudinnehåll

2022-04-28 | 09:46

Framtidens hyresgäster vill ha klimatsmarta kontor

Stockholm Infinity Hållbarhet

Utsikt över byggplatsen med höghus i bakgrunden

Ovanpå Eugenia-tunnlarna i Hagastaden bygger Castellum en ny kontorsbyggnad - Infinity - där cirka 2000 miljömedvetna personer kommer att ha sin arbetsplats om dryga tre år. Med allt ifrån god armering, utsläppslåga fasadmaterial till grön betong väljer produktionen det som är bäst för miljön i alla led.

- Vi driver på utvecklingen med grön betong för att vi vet att det kommer vara ett krav från framtidens hyresgäster att de ska sitta i klimatsmarta kontor, säger Castellums projektchef Veronica Beckius.

Att det är byggskedet som innebär 75-80 procent av en fastighets klimatpåverkan är ingen nyhet, men på Castellum pågår ständigt arbetet med att försöka hitta nya sätt att bygga och renovera mer hållbart. I Hagastadens life science-kluster läggs nu grunden för den 12 våningar höga kontorsbyggnaden Infinity med högt satta miljömål som Miljöcertifiering guld, WELL och en strävan mot minskat koldioxidutsläpp.

- Idag är det inte möjligt att bygga helt utan klimatpåverkan, men vi strävar efter att släppa ut så lite koldioxid som möjligt när vi bygger. Det handlar främst om att se över hur byggmaterialet tillverkas, hur det transporteras samt hur det sen hanteras på bygget. Vi försöker samarbeta med aktörer som har ett tydligt tänk och som tydligt vill utveckla branschen, säger Joakim Nilsson, operativ projektledare för bygget.

Grön betong

Grön betong är fortfarande unikt ock nytt på den svenska marknaden. Som ett av de första projekten i Stockholm byggs delar av Infinity med "grön betong". Traditionell betong innehåller cement, som ger stora koldioxidutsläpp vid framställningen. I grön betong används också cement men den innehåller större mängd restprodukter från stålindustrin som bindemedel, vilket minskar klimatpåverkan med mer än 30 procent.

- På ett så stort projekt som detta är 30 procent ganska mycket. Ännu vet vi inte riktigt vart det kommer landa, men just nu ser det ut att bli en minskning med flera ton CO2-utsläpp. Vi tittar också på en alternativ fasad med mer träinslag för att få ner CO2-utsläppet även inom det området, säger Joakim Nilsson.

Kollage med betongväggar.

Veronica och Joakim utomhus på byggplatsen.Veronica Beckius, projektchef och Joakim Nilsson, operativ projektledare mitt i den gröna betongen på platsen där Infinity byggs.

Första hyresgästerna beräknas flytta in i början av 2025

Bygget startade i maj 2021. I sommar ska grunden med armering i återvunnet stål och platsgjuten betong, vara klar. Därefter pausas det fysiska byggandet under ett år då Stockholm stad ska bygga infrastrukturen i området – anlägga gator, gångvägar, dra ledningar och så vidare.

Utsikt över byggprojektet.

- Under den tiden planerar vi för steg två i bygget av Infinty. Vi projekterar och upphandlar till exempel material till fasader med mera. De första hyresgästerna beräknas flytta in i mitten av 2025. De kommer då att ha sina arbetsplatser i en kontorsfastighet som ligger i framkant, säger Joakim.

- Jag känner en stor stolthet att jobba med ett projekt som verkligen ligger i framkant, där vi i varje steg tittar på vad som är bäst för miljön. Det är viktigt att hänga med. Om några år kommer det vara skillnaden, då kommer hyresgästerna kräva att de ska så sitta i klimatsmarta kontor. Kan vi så kan andra! Det finns oändliga möjligheter, säger Veronica Beckius.

Visionsbild av Infinity.

Läs artikeln om grön betong.

Mer att läsa

2023-02-24

Här sparar man in lika mycket koldioxid som 785 600 mil i bil.

2023-02-21

Brunna växer och fylls med företag inom hållbarhet!

2022-02-22

"Vi letar ständigt efter sätt att arbeta ännu mer hållbart"

2021-12-16

Klimatsmart återvinning av serverhallars restvärme