Gå till huvudinnehåll

2023-05-13 | 12:04

Här byggs vår största anläggning av solceller i stan

Stockholm Hållbarhet Energi Brunna

Solcellsanläggning på att lager- och logistiktak med Castellum-personal gåendes på det.

Bygget av det nya logistikcentrat i Brunna i norra Stockholm är under frammarsch. Taken på de stora byggnaderna utgör en perfekt yta för att samla in solenergi och utvecklas nu till att bli vår hittills största solcellsanläggning i Stockholm, Castellums tredje största i Sverige. 

Förutom att solpanelerna är miljösmarta sparar de även en hel del pengar: Anläggningen förväntas producera 840 MWh el per år vilket kommer att bidra till att få ner kostnaderna för våra hyresgäster och även föra det möjligt att sälja elen vidare. En win-win situation alltså! 

Visste du om att Castellum arbetar med en solcellssatsning som vi kallar 100 på sol. Hållbarhetssatsningen är en av Nordens största investeringar i solceller och innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025. Den stora solcellsanläggningen på Brunnas lager- och logistiktak utgör nummer 82 av 100. 

"Fastigheter har historiskt bara varit en förbrukare i elsystemet. Genom att installera solceller kan vi tillgodose delar av vår elanvändning själva och i vissa fall även sälja överskott till elnätet. På så vis minskar vi vår belastning på det redan ansträngda elsystemet", förklarar Max Börling, projektledare på Castellum. 

Läs mer om satsningen här:
Solcellssatsningen 100 på sol | Hållbarhetsprojekt | Castellum

Här kan du också läsa mer om våra hållbarhetsmål:
Mål och ambitioner | Castellum

Tekniska förvaltaren Jim Henell tillsammans med driftteknikern Gunnar Wretström

Mer att läsa

2023-09-11

Lysande utsikter för Masouds bilverkstad

2023-05-31

Castellum fortsätter att satsa stort på hållbar mobilitet i Borås

2023-05-23

”Vi uppskattar alla förslag från hyresgäster!”

2023-05-04

Bättre inomhusklimat och minskad klimatpåverkan med solfilm