Gå till huvudinnehåll

2022-09-26 | 11:34

Höstsolen skiner på Borås

Borås Hållbarhet 100 på sol

Nu är snart Castellums första solcellsanläggning i Borås klar! Tillsammans med en engagerad hyresgäst med högt ställda hållbarhetsmål, blir industrifastigheten på Viaredsvägen nästa på led i satsningen 100 på sol - en av Nordens största investeringar i solceller där närmre hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025.

Anläggningen blir en av de största som Castellum bygger på en befintlig fastighet, och 40% av elanvändningen i byggnaden kommer att täckas av elen som produceras av solcellerna.

Kapaciteten landar på 395 kWp (kWp= kilowatt peak, som mäter toppeffekten), och anläggningen kommer producera 298 MWh per år. I jämförelse så motsvarar det en årsförbrukning av el till ungefär 60 villor. 976 paneler på 1,8 kvm vardera utgör den elproducerande takinstallationen. Det innebär att panelytan mäter hela 1756,8 kvm.

Vy över solcellspaneler på ett tak.

Satsningen 100 på sol är en stor investering mot att nå Castellums mål att hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

”Vi på Castellum lägger stort fokus på att använda 100% förnybar el. Solceller är på dagens marknad ett lättillgängligt sätt att bidra till övergången till förnybar energi i hela samhället”, säger Lovisa Martinsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum.

Fler solceller på en fastighet i Borås, kan i praktiken innebära stor förändring till och med utanför Sveriges gränser.

”Med dessa satsningar kan vi även bidra till att kapa effekttoppar som i sin tur kan bidra till positiva effekter på resten av elnätet, även i resten av Europa. Skapar vi mer förnybar el här och slipper använda en del av det som finns på nätet, så kan den gröna elen istället utnyttjas i något annat land, som då slipper använda el från till exempel kolkraft.”

Läs mer om 100 på sol här.

Nyfiken på fler lediga lokaler i Borås?

Kontakta vår uthyrare Irén Hagström!
iren.hagstrom@castellum.se
0705-40 00 42

Mer att läsa

2023-05-31

Castellum fortsätter att satsa stort på hållbar mobilitet i Borås

2023-05-04

Kör på närproducerad el från Företagsstaden I11!

2023-02-22

Laddat för sol!

2022-12-05

Storsatsning på solceller ger verklig effekt