Gå till huvudinnehåll

2021-11-17 | 12:59

Nu ökar vi vårt återbruk – med ny process ska mer material och inredning återbrukas

Göteborg Hållbarhet Högsbo

Begagnade dörrar, byggmaterial, möbler och inredningsdetaljer kan få nytt liv när Castellum bygger nytt och renoverar. En effektiv återbruksprocess håller just nu på att ta form, med målet att återanvända så mycket som möjligt.

Det syns inte alls. Men ett helt våningsplan i ett kontorshotell på EA Rosengrens gata 32, totalt 860 kvadratmeter, är återbrukat, det vill säga renoverat med material och inredning som redan fanns, i ett pilotprojekt signerat Castellum.

– Lokalerna var lite nedgångna, men i stället för att riva ut allt och börja om från början kunde vi behålla mycket. Entreprenörerna har i första hand använt sig av sådant som redan fanns liggande hos dem. Innerdörrar och innertak kommer från andra projekt, hela köket är återbrukat, kaklet på toaletterna hade entreprenören stående, mattorna är inköpta från en återbruksleverantör, armaturer är återbrukade och konverterade till LED och möblerna kommer från andra kontor, berättar Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Väst.

Kök med grå skåpluckor.

– Återbruk är bättre för alla parter. För miljön förstås; för oss, som kan få en bättre ekonomi i projekten; och för kunderna, som genom att hyra lokalerna är med och bidrar till att minska råvaruuttag, avfallsmängder och klimatbelastning. Återbruk har absolut en dragningskraft, har vi märkt, säger hon.

Ett ökat återbruk ingår i Castellums mål att vara klimatneutrala år 2030. Det kan låta som en liten åtgärd i ett stort arbete, men faktum är att här finns både mycket att göra och en stor effekt att uppnå.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av allt avfall, och en väldigt stor del av utsläppen i dag kommer från just resursanvändning och materialframställning. Det gör återbruk till en högaktuell fråga. Därför växlar vi upp nu, säger Christin Carlsson.

Porträtt av Christin Carlsson."Återbruk har absolut en dragningskraft, säger Christin Carlsson."

Castellum har alltid varit duktiga på att inte slänga, men oftast har det handlat om lokala initiativ som byggt på att någon tagit sig an till exempel gamla dörrar och haft plats att lagra dem. Och sedan kommit ihåg att använda dem när behov uppstår. Annars är det lätt att det glöms bort. Det hänger på att folk vet vem de ska fråga och var de ska leta; Christin Carlsson lokaliserade till exempel gamla glaspartier till ett projekt på Ringön genom att mejla ut inom organisationen och fråga om någon hade något stående. Alla behöver tänka mer på återbruk, och det behövs kunskap, processer och överblick.

– Först och främst handlar det om att tänka återbruk så tidigt i processen som möjligt. Har vi en lokal som ska tomställas kommer vi att göra en återbruksinventering. Vad kan vi spara utan att ens plocka ned det? Vad kan vi plocka ned och rekonditionera, som köksluckor som kan lackas om? Och vad kan vi plocka ned och använda i något annat projekt? säger hon och poängterar vikten av att ha med återbrukstanken redan från början så att arkitekter, demonterare, byggentreprenörer och andra nyckelfunktioner inkluderas.

Allt från hela tegelfasader och innerväggar till lysknappar och beslag kan räddas. Och så möbler och annan inredning förstås.

Närbild av vit skrivbordslampa.

– Med hjälp av vår nyframtagna vägledning kan alla göra smarta val vid en återbruksinventering utifrån prioriterade materialgrupper, hur lätt eller svårt något är att demontera, hur stor klimatbelastning eller lång livslängd ett material har, huruvida det följer byggstandard och så vidare. Vi tittar också på värdet, om något är svårt att få tag på och säkerheten – giftiga eller farliga material bygger vi naturligtvis inte in igen, säger Christin Carlsson.

Sedan gäller det att demontera material på ett varsamt sätt och paketera det väl för förvaring.

– I nuläget försöker vi att förvara material i anslutning till den fastighet där det har använts eller där det ska användas så att vi kan undvika långa, onödiga transporter och minska transportskador, säger Christin Carlsson.

En av utmaningarna i ett effektivt återbruk är just lagerhållningen. Den fysiska förstås, men framför allt den digitala.

– Med ett digitalt, gemensamt sökbart system kommer återbruket att öka väsentligt. I ett sådant blir det enkelt att söka på saker som mått, mängd samt ljud- och brandklasser, säger Christin Carlsson.

Kollage med före- och efterbilder av ett kök.

Castellum deltar redan nu i det Vinnovafinansierade projektet CC Build, Centrum för cirkulärt byggande, som är bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för återbruk. Där utvecklas sedan några år tillbaka just en sådan marknadsplats där flera byggbolag och intressenter ska kunna handla med återbruk.

Återbruksrenoveringen på EA Rosengrens gata 32 har gett flera lärdomar. Där finns numera ett internt återbruksförråd med kontorsmaterial som blivit över efter renoveringen, vilket gör det möjligt att erbjuda hyresgästerna rum helt inredda med återbrukade möbler. Det uppskattas. För Castellum har märkt att hyresgästernas attityd gentemot återbruk har ändrats – numera är det okej att all inredning inte är splitter ny och exakt det man ville ha, och många uppskattar det lättade miljösamvetet de får när de blir del i ett återbruksprojekt, berättar Christin Carlsson. Två pågående projekt där hyresgästernas inställning till återbruk är otroligt positiv är Hamnen på Ringön samt Göteborgs auktionsverks lokaler där Castellum gör en hyresgästanpassning just nu.

– År 2030 ska återbruk och förnybart material vara en väsentlig del av alla våra projekt, såväl nybyggnation som hyresgästanpassningar. Men det är en stor uppskalning och får därför ske stegvis. För att vi ska kunna återbruka i stor skala behöver vi ha hela kedjan med på tåget, från arkitekten till utförare och andra leverantörer av såväl återbrukat material som rekonditioneringstjänster. Men vi vet att vårt återbruk kan göra stor skillnad, säger Christin Carlsson.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med återbruk?

Kontakta Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig Castellum Väst,
tel 072-981 25 81

Vill du veta mer om våra lediga lokaler på EA Rosengrens gata 32?

Läs mer här, eller kontakta Adrian Ghoraishi, Fötvaltningskoordinator Castellum Väst, tel 073-247 49 14

Läs mer

Rapport: Etablering av storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn.

Mer att läsa

2023-05-31

Nästan 20 000 nya kvadratmeter på ett år – Castellum satsar på framtiden i Högsbo

2023-04-20

En hållbar Rain Garden växer fram på Gateway Säve

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder