Gå till huvudinnehåll

2021-10-05 | 13:15

Röster från näringslivet om SEEL:s etablering på Gateway Säve

Göteborg Gateway Säve

I slutet av september togs det första spadtaget för forskningsanläggningen SEEL på Gateway Säve utanför Göteborg. Tack vare etableringen av SEEL på Gateway Säve kommer takten att öka avsevärt och göra Västsverige till en tydlig ledare inom elektromobilitet. Och alla är överens: samverkan och samlokalisering är nyckeln till framgång. Så här beskriver näringslivet, forskningen och näringsministern etableringen:

Näringsminister Ibrahim Baylan

"Det är fantastiskt roligt att äntligen kunna starta byggnationen av SEEL på Gateway Säve som kan komma till stor glädje inte bara för Sverige, utan för hela världen om vi gör det rätt. Sverige har de bästa förutsättningar i världen genom den goda samverkan vi har här. Vi kan vara ett av de länder som visar vägen framåt.

Förutsättningarna i just Västsverige är fantastiska. Det händer så oerhört mycket mer här. Vi har en fordonsindustri som är världsledande och visar en stor vilja att göra den här omställningsresan och vara bland de första i världen som gör den. Om vi gör det, och gör det rätt genom att samarbeta precis som vi gör här med SEEL, kan vi visa att det inte bara är möjligt att leva ett gott liv utan att förstöra natur och klimat, utan faktiskt också skapa nya jobb och nya möjligheter för människor i såväl Västsverige som hela vårt land.

Det handlar inte bara om att hitta nya innovationer och ny forskning – utan att ta nästa naturliga steg i mänsklighetens utveckling så att människor kan leva ett rikt liv utan att förstöra den enda planeten vi har."

Henrik Svenningstorp, vd SEEL tillsammans med Mariette Hilmersson, vd Castellum Väst.Henrik Svenningstorp, vd SEEL tillsammans med Mariette Hilmersson, vd Castellum Väst.

Henrik Svenningstorp, vd SEEL

”Med hjälp av Castellum och Vestia kan vi bygga en byggnad som är optimal för vår verksamhet. Det är inte självklart på andra platser. Vi ser närhet till kunderna, och vi stämmer in i visionerna och planerna för området. Det placerar SEEL i en kontext där vi vill vara.

Oavsett om jag pratar med representanter från flyget, det marina eller fordonsindustrin ser jag att frågeställningarna och utmaningarna är väldigt lika varandra. Det finns sektorer som tidigare förmodligen inte pratat med varandra som har mycket att vinna på att göra det. Och kopplar man sedan ihop det med energisektorns utmaningar finns det forskningsområden med potential som man inte tittat på tillräckligt ännu.
Det finns bara några få likvärdiga ställen i Europa. SEEL blir en anläggning där vi kan prova alla de komponenter som ingår i elektrifierade transporter. Allt från små komponenter, som batterier, till delsystem och kompletta fordon som bilar, lastbilar och bussar samt drivlinor som är aktuella för flyg och marin trafik. Lyckas vi kommer SEEL att bli den katalysator som skapar samverkan mellan akademi, institut och industri och boostar den innovationskraft som redan finns.”

SEEL borde ha funnits redan. Behovet är så stort. När vi drar i gång kommer vi att ha en mycket snabb uppstart och vara redo att bidra.
Vi har inga speciella krav på grannar. Så länge de sysslar med elektrifiering av transporter på något sätt eller miljövänlig energiframställning är de hjärtligt välkomna. Kanske någon från den marina sidan skulle vara trevligt så att vi har både luft och vatten representerade.”

Thomas Andersson, vd Care by Volvo.Thomas Andersson, vd Care by Volvo

Thomas Andersson, vd Care by Volvo

”SEEL blir en otroligt bra förstärkning och samarbetsyta för det som redan pågår inom den västsvenska elektrifieringsindustrin. Nyttan för oss blir framför allt att kunna delta i forskningssamarbeten där vi inte själv kan driva frågorna.

Närheten till det som händer här på Säve är perfekt för oss, och jag tror att det är ett bra ställe för våra leverantörer att finnas. Volvo Cars är just nu inne i en sight selection-process för en batterifabrik, där vi naturligtvis tittar på intressanta platser omkring Göteborg, även om vi inte är nere på någon shortlist ännu. Så det är för tidigt att säga något ännu om var det blir.”

Anders Forslund, vd Heart Aerospace.Anders Forslund, vd Heart Aerospace

Anders Forslund, vd Heart Aerospace

”Vi håller på att expandera och har gått från att vara nio personer i början av året till att bli 63 personer. Vi ”knör” ihop oss där vi är och bygger en temporär lösning, samtidigt som vi tittar på långsiktiga lösningar också eftersom planen är att ha 300 anställda.

Att SEEL kommer hit till Säve är otroligt bra. Vi har haft en dialog med dem länge och mycket av det som de ägnar sig åt är direkt relevant för oss. Man kan tycka att det är stor skillnad på en lastbil och ett flygplan, men det handlar i vårt fall om ungefär samma energier och krafter. Det som är spännande för oss är motortestning, kraftelektroniktestning och batteritestning.

Det finns ett stort värde i att bygga upp ett ekosystem här. Ett kluster som gör att vi hamnar närmare varandra, springer på varandra i restaurangerna och lär av varandra. Det är viktigt med sådana ekosystem, och jag tycker att Göteborg börjar komma upp i en kritisk massa nu då det går att hitta den kompetens och kunskap vi behöver. För oss är det viktigt att befinna oss på ett ställe där jorden runtomkring är bördig.

Vi började i USA, i Silicon Valley. När vi skulle komma hem kontaktade vi Castellum eftersom vi ville hamna i centrum för elektromobilitetens utveckling. Lokalerna vi har tillgång till här, och det faktum att Castellum trodde på oss när vi bara var två personer som flyttade in i två stora hangarer, har hjälpt oss väldigt mycket. Vi har kunnat visa för dem som tror på vårt projekt att vi har faciliteterna, och det har varit avgörande för vår utveckling.”

Pia Sandvik, vd RISE och Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers.Pia Sandvik, vd RISE och Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers

Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers

”Det viktiga är samverkan och tillgången till en mycket avancerad anläggning. Det innebär att vi suddar ut gränser på olika sätt mellan oss i akademin, institut, företag, kunder och andra aktörer så att vi tillsammans kan ta fram de lösningar som krävs. Nu får vi en anläggning som kan svara upp mot behoven.

Vi pratar med varandra hela tiden. Vi har en omfattande samverkan inom elektrifiering av transportsektorn, som är nyckeln för att ta oss till ett fossilfritt samhälle. Det händer nu. Det finns redan massor av kontakter, men nu tar vi nästa steg och adderar ytterligare en möjlighet. SEEL är bra för våra forskare som inte bara får tillgång till anläggningen utan också till samarbeten. Det är nyckeln.”

Pia Sandvik, vd RISE

”Den stora omställning som pågår kräver anläggningar där man kan dela risk. Snabbheten i förändringen gör att vi behöver ha anläggningar som svarar mot behoven i dag men också i morgon. Uppdraget är att skapa en anläggning som är relevant framöver eftersom det går i en rasande takt.
Vi behöver jobba i ett systemperspektiv. Aktörer som normalt inte verkar tillsammans måste jobba ihop.”

Niclas Wahlberg, Maria Fuxborg, Mats Fägerhag, vd CEVT.Niclas Wahlberg, vd Societal challenges and solutions Volvo Group, Maria Fuxborg, kommunikations- och PR-chef CEVT, och Mats Fägerhag, vd CEVT

Niclas Wahlberg, vd Societal challenges and solutions Volvo Group

”SEEL:s labb kommer att innehålla många olika riggar där man kan prova komponenter och drivlinor som är dimensionerade efter våra behov.
SEEL drivs av samma logik som finns på andra ställen och är en fortsättning på den resa som pågår i Västsverige som bygger på gemensam utveckling och provning. Givetvis kommer det att vara saker som är hemliga företag emellan, men mängden kunskap som vi kan dela med oss av och som många kan ha nytta av ökar i och med SEEL.”

Maria Fuxborg, kommunikations- och PR-chef CEVT

”Investeringarna som görs på Gateway Säve är stärkande och viktiga för hela näringslivsklustret i Västra Götaland tillsammans med det som sker bland annat på Lindholmen, i Lundby och Borås. Att samverkan och systemtänket tillkommer tidigt i värdekedjan kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Med samverkan går det lite bättre för alla aktörer, och då blir det mer attraktivt att söka sig hit, både för medarbetare, deras anhöriga och andra företag.”

Mats Fägerhag, vd CEVT

”Det pågår en jätteomställning inom automotive-industrin mot elektrifiering. Den är utmanande och kostsam och kräver stora investeringar i människor, kunskap och utrustning. För att lyckas med den måste man samverka. SEEL är svaret på allt detta. Här kommer att uppstå synergier mellan en mängd branscher.
Sverige är så litet så vi måste samverka. Vi kan inte bygga murar mellan bolag, utan vår chans att lyckas bygger på samverkan. Det fina i kråksången är att vi lägger gamla låsningar på hyllan och börjar jobba framåt tillsammans.”


Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

”Fem dagar i veckan presenterar och representerar jag Västsverige i olika sammanhang, och jag säger varenda gång att om 20 år kommer alla att säga ’Wow, vilken tur att SEEL hamnade i Göteborg’. Det är en superviktig pusselbit för att attrahera andra spännande verksamheter. Vi har väldigt bra förutsättningar i Västsverige att generera mer el, vilket också ger stora möjligheter. Lär vi oss att lagra energi blir det värdefullt för alla, från fordonsindustrin och de maritima näringarna till raffinaderier och kemiindustri.

Allt detta sammantaget gör oss till centrum i världen för kompetens inom elektromobilitet. Jag tror att vi kommer att nå dit om vi skärper oss och gör rätt saker de kommande fem åren. Vara på tå, se till att vi får elkraft, gå ihop!
Aktörer som Castellum, Länsstyrelsen, Göteborgs stad, näringsliv, Handelskammaren, Göteborg Energi behöver stå enade och säga att vi vill vara testregion så att saker och ting går snabbare. Hållbar el är det gröna guldet – och det kommer att locka företag hit.”


Elvir Dzanic, vd Göteborgs hamn.Elvir Dzanic, vd Göteborgs hamn

Elvir Dzanic, vd Göteborgs hamn

”Elektrifieringen sker ju inte bara på land utan inom sjöfarten också. Hamnen är en fysisk plats där det maritima möter både järnväg och hjul. Vi är navet, och är jättegärna med och medverkar. Den mest konkreta nyttan vi ser med SEEL är att själva kunna använda och testa sådant som kommer härifrån i vår verksamhet. Jag tar det för givet att vi är med i dessa sammanhang i nästa omgång.

Vi är själva en testbädd och vi är en av få hamnar i världen som har en perfekt kombination av fartyg som åker långt, till exempel till Australien och Asien, och fartyg som åker kort, till exempel till Danmark. Ska man kunna hantera utvecklingen av elektrifiering till sjöss globalt är vi den perfekta partnern för att testa det som kommer från SEEL.”

Mer att läsa

2021-06-10

Nu öppnar coworking på Gateway Säve

2022-03-07

Forenom delar framtidstron på Gateway Säve

2021-10-04

Samlokalisering på Säve ger Sverige extra fart

2021-10-18

Unik analys säkrar Gateway Säves framtida ekosystemtjänster