Gå till huvudinnehåll

2022-02-25 | 12:32

Så minskar du kontorets energikostnader

Hållbarhet Energi Sverige

Spargris i glas.

De rekordhöga elpriserna under slutet av förra året chockade många och priserna håller i sig även under uppstarten av 2022. Det finns flera vägar att gå för att minimera kontorets energikostnader och vi tipsar om några enkla åtgärder man kan vidta.

Under covid-19-pandemin blev det en stor minskning i energianvändningen och producenter inom energisektorn började då dra ner sin produktion och skjuta på investeringar. När energianvändningen sedan ökade igen var inte utbudet i balans med efterfrågan, vilket ledde till höga energipriser.

Elen behöver Castellum bland annat till en välfungerande ventilation året runt. Den behövs för att du ska kunna mötas av ett svalt kontor under varma sommardagar och även till viss del för uppvärmning under kalla dagar. På Castellum har vi fullt fokus på att effektivisera driften på alla sätt och vi arbetar oavbrutet med detta.

Nedan listar vi tio enkla knep att ta till för att minska elanvändningen på kontoret. Kom ihåg att allt inte behöver göras på en gång. Att ta ett steg i taget och kontinuerligt sänka din förbrukning är en god start.

  • Ställ inga täckande möbler framför eller ovanför radiatorerna som blockerar dessa. Rör heller inte ventilationsdonens inställning. Detta kan leda till ojämn temperatur.
  • Använd persienner, gardiner och solskydd för att undvika stora värmelaster i rummen. Detta kan spara stora mängder energi för kyla.
  • För varje grads temperatursänkning minskar den totala energiförbrukningen för värme med cirka 5%. Det kan därför vara en god idé att sänka temperaturen någon grad.
  • Använd energieffektiva ljuskällor som t ex lågenergilampor LED, undvik gamla ineffektiva glödlampor.
  • Överväg att sätta in närvarogivare som styr belysningen och/eller tidsstyrning. Om det inte finns – glöm inte att släcka efter dig!
  • Vid inköp av utrustning – ställ krav på energi- och vattenförbrukning och beakta detta vid köpet.
  • Dra laddaren ur vägguttaget när mobilen är färdigladdad.
  • Apparater i standby-läge slukar ström motsvarande 2% av Sveriges årliga elförbrukning. Stäng därför av bildskärmar, skrivare och annan utrustning efter arbetsdagens slut.
  • Finns det anledning att ändra drifttiderna för ventilationen i lokalerna eller om det är överdrivet varmt – ta kontakt med din fastighetsförvaltare.
  • Kontakta din fastighetsförvaltare vid läckande kranar eller rinnande toaletter.

Här ger vi fler tips på energibesparing.

Om du som företagare vill börja arbeta mer långsiktigt och systematiskt i energifrågan så finns det mycket bra vägledning och fördjupningsmaterial att hämta hos Energimyndigheten. De erbjuder ett gediget material kring hur man genomför energikartläggningar och handlingsplaner för att nå sina mål inom energibesparing.

Mer att läsa

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-09-23

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

2020-10-21

Castellums 5 viktigaste åtgärder för att nå klimatneutralitet senast 2030