City Gross och Castellum är rörande överens – det är solceller som gäller. City Gross har nu låtit installera solceller på butiken på Åsmestadsgatan vilket innebär att 25 procent av elförbrukningen kommer att täckas av solel.

– Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Solceller är ett miljövänligt komplement, i form av ren och grön el som produceras på plats. De producerar också som mest el under sommaren, samma period som våra butiker förbrukar som mest, så det är en perfekt kombination, säger Anders Wennerberg, VD för City Gross Sverige.

Båda anläggningarna är på 255 kWp och kommer årligen att producera ca 220 MWh vardera, lika mycket som elva eluppvärmda villor gör av med under ett år.
– Vi märker av ett stort intresse för solceller bland våra hyresgäster just nu och nu när elpriserna börjar dra iväg blir efterfrågan ännu större, förklarar Max Börling, projektledare för Castellums solcellssatning 100 på sol.