Gå till huvudinnehåll

2022-11-22 | 23:00

Uteslutande fossilfritt hos SMHI

Norrköping Hållbarhet

Entrén till fastigheten.

SMHI:s huvudkontor kommer framöver att förses med uteslutande fossilfri energi. Tack vare solenergi och smarta brunnar. – Vi löser både komfortkylan och värmen via energibrunnar, berättar Andreas Henriksen, chef för förvaltningsprojekt vid Castellum i Norrköping.

Hållbarhet är alltid A och O för oss på Castellum och arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter – allt för att bli klimatpositiva år 2035.

Tänkte om och nytt

På Folkborgsvägen 17 i Norrköping har SMHI sitt huvudkontor. När det stod klart att de behövde mer processkyla för sina datahallar gällde det att tänka om och tänka nytt.
– Tidigare kunde de använda sig av kyla från befintliga datahallar men i och med att man byggde ut räckte inte effekten till, förklarar Andreas Henriksen och fortsätter:
– I stället för att investera i nya kylmaskiner som inte är lika miljösmarta löser vi kylan och värmen via energibrunnarna.

Helt fossilfritt

Fastigheten förses med både värme och komfortkyla från 40 energibrunnar, även kallad geoenergi. Vintertid tas energi från borrhålen för att värma huset och under sommaren nyttjar man kylan från borrhålen för att kyla fastigheten. En stor del av energin för driften av de sju värmepumparna kommer dessutom från en solcellsanläggning. Anläggningen omfattar 1 000 paneler som motsvarar en effekt på 355 kWh och en årsförbrukning på 310 000 kWh.
– Och tack vare att den eventuella spetselen som behöver köpas in är grön vindkraftsel kommer fastigheten förses med helt fossilfri energi, förklarar Andreas Henriksen.

Riktigt spännande

SMHI:s generaldirektör Håkan Wirtén applåderar satsningen.
– Det är ett riktigt spännande projekt på många sätt. Det är bra för miljön och det sparar stora energikostnader för oss i framtiden. Det här skapar hållbara och attraktiva lokaler för många år framåt.

Mer att läsa

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-02-22

”Den bästa produkten är den som inte tillverkas”

2023-02-21

”Vi måste visa att vi agerar hållbart över tid”

2023-02-21

”Bästa produkten? Den som inte tillverkas”