Gå till huvudinnehåll

2020-09-21 | 11:58

Vi närmar oss målet om 100% fossilfri energianvändning

Sverige Hållbarhet 100 på sol

Grön bild med text på.

Castellums mål är att hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Nu återstår bara de sista 3 procenten för att uppnå delmålet om 100 procent fossilfri energianvändning i alla våra fastigheter.

Castellum jobbar hårt för att nå målet om klimatneutralitet till 2030. Att vara helt fossilfri för all energianvändning i fastigheterna är ett av delmålen som ser ut att kunna uppnås inom kort. I dag är hela 97 procent av energianvändningen fossilfri.

- En av åtgärderna vi jobbar med för att nå målet om 100% icke-fossil energianvändning är att bygga solceller på våra fastigheter. I år har vi startat 14 större solcellsanläggningar och till 2025 ska vi ha byggt minst 100 större solcellsanläggningar. Satsningen på sol samordnas i vårt solcellsprogram som går under namnet 100 på sol, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

En av Europas största solcellsanläggning på tak har vi nyligen byggt på Hisingen logistikpark där vår kund Jollyroom har sina nya lokaler. Anläggningen är 30 000 kvadratmeter - lika stort som 5 fotbollsplaner - och producerar energi som motsvarar årsbehovet av el för 660 villor.

Andra åtgärder som vi på Castellum jobbar aktivt med för att nå 100 procent icke-fossil energianvändning är att övergå till förnybar fjärrvärme för uppvärmning och inköp av el från vatten- och vindkraft.

Mer att läsa

2022-09-28

Castellum anlägger solcellsanläggning nummer 70

2021-12-15

5 hållbara nyårslöften för 2022

2023-09-04

Castellum klimatanpassar fastigheter

2023-05-04

Kör på närproducerad el från Företagsstaden I11!