Gå till huvudinnehåll
Exteriörbild av fastigheten.

Toppmodernt och citynära

Intill Örebros Resecentrum har Castellum uppfört Citypassagen, en toppmodern kontorsbyggnad med flexibla ytor. Närheten till både Resecentrum och till city med sitt fulla serviceutbud ger är Citypassagen ett riktigt guldläge med hyresgäster som Örebro Kommun, Migrationsverket och Försäkringskassan som grannar. Lokalerna i Citypassagen erbjuder generös rymd med stora ljusinsläpp. Och i markplan finns en stor restauranglokal med plats för flera olika restaurangkoncept.

Miljöcertifierat Centralt läge Moderna kontor

Miljöcertifierat

Citypassagen har erhållit preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad – nivå Silver. Miljöbyggnad ställer krav på byggnadens energianvändning, innemiljö och inbyggda material.

Typ Kontor
Arkitekt Roof Arkitekter (numera en del av PE) 
Uthyrningsbar yta 15 000 kvm
Certifiering Miljöbyggnad Silver

Hållbara val

Klimatsmarta lösningar

Här har hänsyn till miljön tagits vid alla val i byggprocessen. Som exempel är ventilationen och belysningen behovsstyrd. Är ingen i rummet så släcks belysningen och ventilationen går ned på ett minimum. Skiner solen minskar också belysningen, och blir det varmt ökar ventilationen. Fastigheten försörjs med grön el, förnybar fjärrvärme och fjärrkyla. Två av fasaderna förses dessutom med solceller för elproduktion, med solceller som är integrerade i fasaden.

 

Regnvattenspolning

En annan okonventionell och hållbar lösning i vattenbesparingstider är att regnvatten och dagvattnet nyttjas för att spola toaletterna istället för att använda kommunala vattnet som ju är det vanliga. Men varför spola toaletter med dricksvatten när vi inte behöver. 

Garage och laddstolpar

För att uppmuntra cykling till jobbet finns cykelgarage och omklädningsrum med duschar. Det kan även användas av de som vill motionera på lunchen. För den som behöver ta bilen till jobbet finns parkeringsmöjligheter i garaget. Där kommer det även finnas möjligheter att ladda sin elbil.

Socialt projekt

Men hållbarhet är mer än enbart miljö, därför har Castellum tillsammans med PEAB startat projektet Samspelet. Det är ett socialt projekt för inkludering och integration. Projektets mål är att öka intresset för bygg- och fastighetsbranschen, skapa gränsöverskridande möten och bidra till språkträning för ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund.

Artiklar om Citypassagen

Kontakta oss

Kommersiell Förvaltare

Tomas Carlsson

Här ligger Citypassagen

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[69aa0854-6e56-4634-8b79-a9f38dbcd294]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["69aa0854-6e56-4634-8b79-a9f38dbcd294"] ={ Id: "69aa0854-6e56-4634-8b79-a9f38dbcd294" , Name: "Intresseanmälan Citypassagen" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22336\",\"targetElementId\":\"560e4591-6161-4e40-9b50-71670de0616a\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22334\",\"targetElementId\":\"0083d41e-2cd4-420a-be9a-607ea71ad6ec\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22335\",\"targetElementId\":\"215cb17c-a56c-4e4f-91e9-377980efb8fc\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22337\",\"targetElementId\":\"3048db19-0bdf-4fc0-be8d-35129e4437c7\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22338\",\"targetElementId\":\"e52c4bfa-9791-4347-8bab-f3797022a7ff\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22336\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22334\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22335\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22337\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22338\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22339\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24154\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22341\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.