Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastighet

Finnslätten är ett allt hetare centrum för energiteknik

Det kan vara svårt att se det framför sig idag, men en gång i tiden var detta ett industriområde helt sprunget ur ASEA. Då var området helt stängt, staket sträckte sig runt hela arealen och in kom du bara genom grindarna. Men tiden går och efterhand förvandlades Finnslätten till en differentierad hub för innovativa företag med en tydlig tyngdpunkt kring energi. I dag arbetar närmare 11 000 personer på Finnslätten och inom några år kan vi räkna med att mellan 30 000 och 40 000 medarbetare kan ha sin arbetsplatser i denna hot spot. Tillväxten och utvecklingen hittills är i grunden mycket logisk. Västerås och regionen runt om ligger mycket bra till för en sektor som söker kvalificerad kompetens och som lever med täta internationella kontakter.

En levande stadsdel 24/7

Om Finnslätten tidigare var ett område med aktivitet begränsat mellan klockan 07.00 och 17.00, så kommer det snart förändras – och det ordentligt. I den vision som företagen på Finnslätten har tagit fram tillsammans med Västerås stad och Mälardalens högskola kan vi se en levande stadsdel träda fram: ”Finnslätten blir en ny stadsdel som attraherar högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass med en intressant och framtidsbetonad mix av verksamheter, bostäder och service. Finnslätten skapar ökade flöden av besökare och ett internationellt intresse samt höjer attraktiviteten i området och i Västerås stad som helhet.” Vi har dessutom noga tagit reda på vad människorna som lever och verkar ute på Finnslätten upplever som sina främsta behov. Så att vi investerar på rätt saker i rätt tid. Det betyder att vi i förlängningen underlättar för den vitala rekrytering av talanger som är nyckeln till framgång för våra hyresgäster.

En synergi för hållbarhet och elektrifiering

Man brukar tala om ett kluster som når sin kritiska massa. Och detta stämmer väl in på Finnslätten i Västerås. Här skapar en växande skara innovativa företag förutsättningarna för samarbete och utveckling i en intensiv industri. När väl ett antal nyckelföretag etablerat sig, så dras allt fler till regionen, fullt medvetna om att potentialen ligger i den synergi som nytänkande företag skapar. Vi går mot en global elektrifiering och intensiteten och hastigheten i denna omdaning blir allt mer uppenbar. Inte minst i Finnslätten, som utifrån en redan etablerad bas av högteknologiska företag, nu attraherar nya innovatörer och start-ups. Redan idag har vi uppemot 10 hyresgäster som rankas som topp tre i sin respektive bransch i världen. Finnslätten har tveklöst blivit lite av en sockerbit för internationellt näringsliv.

Forskning och utbildning för framtidens utmaningar

I Västerås planeras nu för en kreativ miljö med utbildning och forskning i världsklass. I det planprogram som kommunen i rekordfart tog fram kan vi se att Finnslätten är stadens viktigaste utvecklingsprojekt. Här kommer vi att skapa en intressant och framtidsinriktad mix av verksamheter, bostäder och service. Flödet av besökare från såväl nationella som internationella aktörer kommer att höja attraktiviteten i området. Och med bostäder, restauranger, skolor och mötesplatser skapar vi en självklar fixpunkt för världsledande företag och medarbetare inom en sektor med framtiden för sig.

Här ligger Finnslätten

Lediga lokaler på Finnslätten

För närvarande har vi inga lediga lokaler på Finnslätten. Är du intresserad av att etablera din verksamhet i området så tveka inte att höra av dig till Daniel Westergren. Området utvecklas kontinuerligt och lokaler blir tillgängliga.

Kontakta oss

Affärsområdeschef AO Finnslätten

Daniel Westergren

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Nordens största bestånd av kommersiella fastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av kontor, lager, logistikfastigheter och andra verksamhetslokaler i de flesta större tillväxtstäder i Sverige. Vi utvecklar också helt nya fastigheter anpassade efter våra kunders behov. 

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt hållbarhetscertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.