Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastigheten

Northvolt Labs flyttar in i fastighet med egen powerbank

Northvolts nya kontorsfastighet på Finnslätten är byggt med ett stort inslag av trä. Man valde tidigt i projektet en kombinerad trä/betong-stomme, en så kallad ”hybridstomme”, både för ett visuellt tilltalande uttryck men också för att starkt bidra till att certifiering enligt NollCO2 kan genomföras. Takytorna täcks med solceller och terrasser täcks delvis med sedum. Den energi som alstras i solcellsanläggningen lagras i en stor ”powerbank” som Northvolt själva utvecklat. Huset är också självförsörjande på värme/kyla genom en geoenergianläggning.

Tidsfaktorn ett övergripande krav

I det här projektet var tidsfaktorn ett av Northvolts övergripande krav. De ville flytta in i lokalerna så fort som möjligt och helst tidigare än så. För att kunna möta kravet och förkorta ledtider i olika delar av processen, tecknades ett samverkansavtal med byggentreprenören In3penör redan i programskedet. In3prenörs uppgift var att samordna och hålla i den tekniska biten av projekteringen. Vi skrev hyresavtal med Northvolt i juli 2021 och vi fick bygglov i augusti samma år. Första spadtaget togs sedan i oktober 2021. 17 månader senare, alltså 1 april 2023, tillträdde Northvolt den ena av huskropparna plus förbindelsedelen mellan husen där hiss och trapphall samt entré är belägna. Nästa tillträde är satt till 1 september 2023 och då ska även alla utvändiga arbeten kring huset vara färdigställda.

Typ Kontor, laboratorium
Uthyrningsbar yta 15 400 kvm
Certifieringar LEED nivå Guld, NollCO2
Visionsbild av takterrassen.

Alla samverkansparter har deltagit aktivt i projektet

Just nu pågår arbetet med att färdigställa det sista och alla parter är nöjda med den finish som succesivt framträder. En av framgångsfaktorerna för att klara den korta byggtiden och projektet som helhet är att alla parter deltar aktivt genom hela processen och i det här projektet har hyresgäst, förvaltning och samverkansentreprenören verkligen varit närvarande och arbetat med oss kontinuerligt genom hela projekttiden.

Porträtt Michael Lundbland

Här ligger Northvolt Labs i Västerås

Kontakta oss för mer information

Affärsområdeschef AO Finnslätten

Daniel Westergren

Projektchef

Michael Lundblad

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.