Ny rapport: Framtidens arbetsliv 2022

Denna tredje utgåva av Castellums rapport om framtidens arbetsliv ger ett unikt perspektiv på hur svenskarnas syn på arbetslivet och kontoret som arbetsplats har förändrats under perioden före, under och efter pandemin. Nytt för i år är att vi även jämfört chefers och medarbetares önskemål och preferenser.

5 snabba insikter från årets rapport

  • 66 % anser att kontoret är viktigt eller avgörande för företagskulturen
  • 79 % vill jobba på kontor helt eller delvis även i framtiden
  • 82 % tycker att läget är viktigt. Men definitionen av bra läge har ändrats
  • 89 % skattar kollegorna som det viktigaste på kontoret
  • 91 % ser möjlighet till distansarbete som avgörande vid val av ny arbetsgivare

Unik undersökning före, under och efter pandemin

Rapporten Framtidens arbetsliv 2022 är liksom de två föregångarna baserad på en undersökning gjord av Axiom Insight med 2000 svar från ett riksrepresentativt urval av kontorsarbetare i åldern 18 år och uppåt. Totalt har drygt 6000 kontorsarbetare svarat på Castellums frågor om framtidens arbetsliv före, under och efter pandemin.

Ladda ner årets rapport!

Framtidens arbetsliv är en årlig studie om svenskarnas syn på arbetslivet och kontoret som arbetsplats. Publicerad 3 maj 2022.