Gå till huvudinnehåll
Tre personer håller om varandra.

Om rapporten

Framtidens arbetsliv är en kostnadsfri rapport för alla som är nyfikna på förväntningarna på framtidens arbetsliv, och söker vägledning i den omställning som pågår på arbetsmarknaden. Till grund för rapporten, som lanserades maj 2020, ligger en undersökning med 1 500 svar från ett riksrepresentativt urval av den arbetsföra befolkningen i åldern 18 och uppåt.

Exempel på frågor som rapporten besvarar

  • Vad är viktigast för att en arbetsplats ska anses attraktiv?
  • Vilka anställningsformer är mest attraktiva i olika åldersgrupper?
  • Hur länge kan arbetstagarna tänka sig att stanna på samma jobb?
  • Hur viktiga är arbetsgivarens värderingar jämfört med lönen?
  • Hur kan arbetsgivaren hjälpa sina medarbetare med livspusslet?
  • Hur ser framtidens arbetsplatser ut?

Senaste nytt om Framtidens arbetsliv