• Interior

Korsningen

Världens första klimatneutrala polislokal.

I kvarteret Korsningen i centrala Örebro skapar Castellum värdens första klimatneutrala polislokal. Huset blir Örebros första kontorsbyggnad i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef i Bergslagen, ser fram emot att de nya lokalerna ska bli verklighet: ”De nya lokalerna gör oss bättre rustade för framtiden. Arbetsmiljön förbättras för våra medarbetare och det gynnar i förlängningen även medborgarna. Det känns extra bra att de nya lokalerna ger minimal påverkan på miljön”.

Certifieringen NollCO2 är framtagen av Sweden Green Building Council som en påbyggnad till Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen för att skapa mer hållbara byggnader med netto-noll växthusgasutsläpp under byggnadernas livscykler. Castellum har varit delaktig i SGBC:s arbete med att ta fram NollCO2-certifieringen.

Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att stommen byggs i trä istället för stål och betong som traditionellt tillämpas. Genom att använda trä blir utsläppen ca 40% lägre i jämförelse med en traditionell konstruktion. Ytterligare ett sätt att uppnå klimatneutralitet är att bygga solceller på fastighetens tak inom Castellums solcellsprogram ”100 på sol” som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

Byggnaden är ritad av Utopia Arkitekter som vann markanvisningstävlingen i kommunen och som därefter har valt Castellum som utförare till projektet. Byggstart planeras till sommaren 2020 med färdigställande i mitten av 2022.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Snabbfakta

Typ
Kontor
Uthyrningsbar yta
6 900 kvm
Färdigställt
Mitten av 2022
Miljöcertifiering
NollCO2 (SGBC)
Adress
Klostergatan 39

Korsningens läge

Kontorshuset blir beläget i kvarteret Korsningen i centrala Örebro, granne med Resecentrum, där Castellum 2019 även uppfört kontorsfastigheten Citypassagen.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.279196,"lng":15.215079},"content":"<div>Korsningen Örebro</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false}]}

Kontakta oss

Projektledare

Erik Nilsson

Telefon
+4619276509
E-mail
Erik.Nilsson@castellum.se