'

Årsstämma i Castellum AB (publ) ägde rum torsdagen den 21 mars 2019 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.