Eftersom pandemin är inne i en ny fas och allt fler är vaccinerade gör Folkhälsomyndigheten en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september. Detta innebär bland annat att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort.

Många arbetsplatser kan nu börja planera för en återgång till ett mer normalt arbetsliv. Men vi behöver fortfarande förebygga smittspridning och skapa en trygg arbetsmiljö.

5 tips för en säker och trygg återgång till kontoret:

  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom på covid-19. Även om du är vaccinerad.
  • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel.
  • Umgås utomhus och håll avstånd om du umgås med personer som du normalt inte träffar.
  • Håll en god handhygien.
  • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Mer tips om hur vi minskar smittspridningen hittar du på Krisinformation.se.