Gå till huvudinnehåll

2020-11-11 | 09:00

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

Sverige Corona

Coronapandemin har påverkat nästan allas vår vardag och vi vet att många av våra hyresgäster har det tufft. Därför är det glädjande att regeringen nu förlänger flera av de stödåtgärder som infördes under våren. Här listar vi några av de statliga stöd du som hyresgäst kan söka.

Regeringen meddelande den 9 november att flera av de åtgärder som vidtagits för att stötta svenska företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Det tillfälliga lokalhyresrabattstödet som gällde i våras har dock löpt ut och vi som hyresvärd har således ingen möjlighet att söka kompensation för hyresrabatter.

4 statliga stödpaket för drabbade företag

Här hittar du mer information om några av de stödpaket regeringen erbjuder coronadrabbade företag i syfte att mildra konsekvenserna av pandemin.

1. Stöd för korttidspermittering

Företag kan vid tillfälliga ekonomiska problem använda sig av korttidspermittering för att minska personalkostnaderna. Korttidspermittering innebär att företagets anställda går ner i arbetstid och att staten ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren i form av permitteringsstöd. Regeringen har beslutat förlänga det nuvarande permitteringsstödet för korttidsarbete fram till och med 30 juni 2021. Stödet söks via Tillväxtverket.

Läs mer om permitteringsstödet för korttidsarbete

2. Anstånd med skatt och moms

Sedan mars finns möjlighet för företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Regeringen föreslår nu att det nuvarande anståndet förlängs med ytterligare ett år. Anstånd söks via Skatteverket.

Läs mer om hur du får anstånd med skattebetalningar

3. Omställningsstöd

Det statliga omställningsstödet kan nu sökas även för perioden augusti, september och oktober 2020. Stödet är riktat till företag som har ett omsättningstapp på minst 50 procent jämfört med samma period 2019. Företag kan också söka omställningsstöd för vissa månader under våren och sommaren. Omställningsstödet söks hos Skatteverket.

Läs mer om omställningsstödet

4. Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare har möjlighet att söka omsättningsstöd för perioden mars – oktober 2020 om nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stödet söks via Boverket och handläggs av Länsstyrelsen.

Läs mer om omsättningsstödet

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2021-02-26

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret

2020-07-04

Guide: Statens stödpaket till corona-drabbade företag