Gå till huvudinnehåll

2020-07-04 | 08:09

Guide: Statens stödpaket till corona-drabbade företag

Sverige Corona

Person sitter med en telefon.

Normalt går 250 000 personer till jobbet i Castellums lokaler varje dag. Efter coronavirusets spridning ser läget tyvärr väldigt annorlunda ut. Viruset har påverkat nästan allas vardag och många av våra hyresgäster har det tufft just nu. Här listar vi de stöd staten erbjuder för att mildra corona-effekterna för Sveriges företagare.

(Uppdaterad 2020-05-11)

Tillfällig hyresrabatt

Tack vare regeringens stöd för tillfälliga hyresrabatter kan vi som fastighetsägare öka hjälpen till våra mest utsatta kunder. Stödet gäller under perioden 1 april – 30 juni och kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som vi kommer överens om tillsammans med respektive hyresgäst. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Det är upp till varje fastighetsägare att besluta om man vill erbjuda hyresrabatter, till vilka hyresgäster och i vilken omfattning. De branscher som är aktuella för hyresrabatter enligt regeringens förslag är sällanköpshandel, hotell, restaurang samt vissa andra verksamheter.

Läs hela listan på vilka branscher som omfattas av stödet

Hjälp med finansiering

Då intäktsbortfallet varierar mellan olika verksamheter, varierar även behovet av finansiering. Statliga Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov.

Läs mer om villkor och ansökan på Almis hemsida

Fakta: almi.se

Statlig lånegaranti

Onsdagen den 25 mars presenterades ett förslag som innebär en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Målet är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att finansiera sig. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Stöd för korttidspermittering

Tillväxtverket är den myndighet hos vilken företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.Tillväxtverket informerar löpande om detta. Stödet kan sökas från 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Stödet kommer att gälla under hela 2020.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Fakta: tillväxtverket.se

Omställningsstöd

Den 30 april presenterade regeringen ett omställningsstöd för att underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningar som råder i samband med corona-pandemin. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som ställer om till fler leveranser. För att ta del av stödet krävs att företaget under mars och april har haft omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma period förra året. Ikraftträdande är planerat till den 1 juli. I dagsläget är det inte klart när ansökningarna kommer öppna, men behandling kommer inte att kunna ske innan lagen har trätt ikraft.

Anstånd för skatteinbetalningar

För egenföretagare handlar det bland annat om att kunna få tillbaka skatt de betalat in för 2019 och betala den senare eller kvitta den mot framtida förluster. Läs mer på regeringens hemsida.Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Fakta: skatteverket.se

Tillfälligt sänkta socialavgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Regeringen har skickat förslaget till Lagrådet för granskning kommer inom kort besluta och överlämna den extra ändringsbudgeten till riksdagen.

Karensavdrag och sjuklön

Staten tar hela kostnaden för sjuklön de första 14 dagarna, krav på läkarintyg under sjuklöneperioden har tagits bort och karensdagen har slopats tillfälligt. Den enskilde medarbetaren ska själv ansöka om att få tillbaka karensavdraget, detta görs via Försäkringskassans e-tjänst.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2021-02-26

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-11-11

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret