Gå till huvudinnehåll

2021-02-26 | 10:31

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

Sverige Corona

Två personer som pekar på en telefon.

Du vet väl om att regeringen har förlängt de statliga krisstöden till företag som drabbats av kraftiga intäktsbortfall på grund av coronapandemin? Här kan du läsa mer om de olika stöden som du som hyresgäst kan söka.

Den senaste tiden har regeringen förlängt flera av de statliga stöd man erbjuder drabbade företag i syfte att mildra konsekvenserna av den pågående pandemin. Det tillfälliga lokalhyresrabattstödet som gällde våren 2020 har dock löpt ut och vi som hyresvärd har således ingen möjlighet att söka kompensation för hyresrabatter.

1. Stöd för korttidspermittering

Företag kan vid tillfälliga ekonomiska problem använda sig av korttidspermittering för att minska personalkostnaderna. Korttidspermittering innebär att företagets anställda går ner i arbetstid och att staten ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren i form av permitteringsstöd. Regeringen har beslutat förlänga det nuvarande permitteringsstödet för korttidsarbete fram till och med 30 juni 2021. Stödet söks via Tillväxtverket.
Läs mer om permitteringsstödet för korttidsarbete

2. Anstånd med skatt och moms

Drabbade företag kan sedan våren 2020 medges tillfälligt anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Den 4 februari 2021 utfärdade regeringen en lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten ytterligare för att stötta företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning. Ansökan om anstånd görs via Mina sidor på Skatteverkets webbplats.
Läs mer om hur du får anstånd med skattebetalningar

3. Omställningsstöd till företag som drabbats av stora intäktsbortfall.

Regeringen har meddelat att det statliga omställningsstödet förlängs till att gälla hela 2020 ut, det vill säga perioden augusti-december samt även januari-februari och mars-april 2021. Omställningsstödet är ett hyresstöd på så sätt att det avser att täcka en stor del av krisande företags fasta kostnader – till exempel hyreskostnader för en lokal. Det förlängda omställningsstödet söks hos Skatteverket.
Läs mer om omställningsstödet

4. Stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Detta är ett stöd till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Regeringen har meddelat att stödet kommer utökas och gälla fram till april 2021 och då även omfatta handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare. För att kunna söka stödet krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stödet söks via Boverket och handläggs av Länsstyrelsen.
Läs mer om stödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2020-11-11

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret

2020-07-04

Guide: Statens stödpaket till corona-drabbade företag