Gå till huvudinnehåll

2020-03-15 | 13:40

Coronaviruset - hur kan arbetsplatser agera?

Sverige Corona

Interiörbild av lobby.

En normal dag går 250 000 personer till jobbet i Castellums lokaler. Det råder för närvarande en stor osäkerhet kring hur arbetsplatser bör agera under Corona-epidemin. Som en av nordens största aktörer inom kontor och arbetsplatser har vi därför sammanställt arbetsplatsspecifik information som olika arbetsplatser kan använda för att hantera och motverka smittspridning.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för att riskerna för smittspridning undersöks, bedöms och åtgärdas. I detta fall bör arbetsplatser utgå från samhällsinformation och angivelser från svenska myndigheter.

Myndigheter om coronaviruset

Svenska myndigheter bedömer det nya coronaviruset som riskklass 3 vilket omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller att sjukdomen är mycket smittsam.

Regeringen uppmanar att medarbetare som kan jobba på distans, hemifrån eller annan enskild plats, bör göra det. De arbetsplatser som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån bör överväga att rekommendera detta. Det skulle kunna ha en dämpande effekt på smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården. Rekommendationen gäller framför allt i Stockholmsregionen, där smittspridningen för närvarande är som störst.

Medarbetare som känner även milda symptom som snuva eller hosta förväntas undvika att komma till sin arbetsplats då de riskerar att smitta sina kollegor. Medarbetare ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och bör vänta upp till en vecka efter att de blivit friska innan de går tillbaka till jobbet.

Har du anställda som arbetar mycket utomlands inom EU?

Då kan du vända dig till EU-Osha som kan vägleda till andra länders arbetsmiljölagstiftning.

Användbar information

Vill du veta mer? Besök myndigheternas hemsidor för att få mer information.

Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
Världshälsoorganisationen

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör

anna-karin.nyman@castellum.se

0702-06 75 62

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2021-02-26

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-11-11

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret