Gå till huvudinnehåll

2020-03-14 | 10:42

Coronaviruset - så kan arbetsplatser arbeta förebyggande

Sverige Corona

Ljus lokal med människor i bakgrunden.

Tillhör er arbetsplats kategorin där det finns ett behov för personalen att finnas på plats? Som en av nordens största aktörer inom kontor och arbetsplatser har vi sammanställt allmänna tips på hur olika arbetsplatser kan arbeta förebyggande för att motverka smittspridning.

Kontorets sammansättning spelar roll

Forskning visar att kontor med enskilda arbetsrum reducerar risken för smittspridning av olika sjukdomar. Aktivitetsbaserade kontor är bättre än öppna landskap med fasta platser där medarbetare inte kan välja var de vill sitta. Om ni arbetar i ett öppet kontorslandskap med fasta platser kan ni uppmuntra medarbetarna att vara flexibla, genom att exempelvis låta medarbetare arbeta hemma. Tänk även på att hålla en meters avstånd från varandra i största möjliga utsträckning och använd hela kontorets yta för att sprida ut er.

Utnyttja digitaliseringen

För de flesta företag är det inte hållbart att stanna upp under en allt för lång tid, men det är viktigt att vara öppen för nya arbetssätt under det rådande läget. Se därför till att utnyttja digitaliseringens möjligheter med digitala verktyg.

- Vi kan idag jobba digitalt och behöver därför inte vara på plats. Vi kan ha virtuella möten och på så vis undvika smittspridning. Arbetsplatser behöver, givet det rådande läget, vara flexibla av omsorg mot varandra. Tekniken är inte problemet, utan vår inställning till och kunskap om den, säger Lena Lid Falkman, forskare inom kontor och moderna arbetssätt på Handelshögskolan i Stockholm.

Stanna hemma om du är sjuk

Det mest väsentliga för att motverka smittspridning är att hålla en god handhygien – att tvätta händer med tvål och varmt vatten I minst 20 sekunder och att nysa i armvecket. Framförallt ska medarbetare stanna hemma om de är sjuka. Om någon av era medarbetare upplever något av nedanstående symptom är det skäl till att de bör stanna hemma:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • halsont
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk

Medarbetare ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka även om de tagit läkemedel, såsom paracetamol/ibuprofen, som tillfälligt lindrar symptomen. Medarbetare bör vänta minst två dygn efter att de blivit friska innan de går tillbaka till jobbet.

Tvätta av allmänna ytor regelbundet

Arbetsplatser kan arbeta i förebyggande syfte genom att stärka insatser kring renlighet. Hårda ytor som skrivbord, tangentbord och kaffemaskiner ska regelbundet tvättas med desinfektionsmedel. Hårda ytor som många använder några av de vanligaste spridningssätten för coronaviruset.

Informera

Använd antingen informationsskärmar eller sätt upp affischer med information som uppmuntrar medarbetare att tvätta händerna och stanna hemma om de upplever symptom. Skicka ut regelbundna informationsmail, skriv på intranätet och se till att avdelningschefer håller medarbetare uppdaterade. Understryk att alla medarbetare med hosta, feber och halsont ska hålla sig hemma, även om symptomen är lindriga.

Säkerställ att material finns

Placera ut handspritbehållare runtom kontoret och kolla regelbundet att de är påfyllda. Tillhandahåll även engångsservetter istället för tyghanddukar. Dessutom kan stängda sopbehållare fungera bättre för att förhindra smittspridning.

Nödläge under arbetstid

Hitta ett rum där en person som känner av symptom under arbetstid kan isolera sig. Se till att ha en plan för hur personen kan förflyttas därifrån till en säker plats. Ta reda på vem den berörda kommit i kontakt för att ta reda på hur de mår. Undvik att vara alarmistisk och skapa ett stigma, upprepa istället er företagspolicy och förtydliga att ni vidtar åtgärder med omsorg för individ och arbetsplats.

Användbar information

Vill du veta mer? Besök myndigheternas hemsidor för att få mer information.

Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
Världshälsoorganisationen

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör

Anna-Karin.Nyman@castellum.se

+46 70 206 75 62

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2021-02-26

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-11-11

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret