Gå till huvudinnehåll

2022-09-30 | 08:32

Det blir en rejäl uppgradering

Växjö Energi Hållbarhet

Exteriörbild på fastigheten.

Just nu pågår en omfattande renovering av Castellums fastighet i korsningen Norra Järnvägsgatan/Kungsgatan i Växjö. "Det blir en rejäl uppgradering. Vi får till en bättre energiprestanda, nya teknikinstallationer och det blir betydligt lättare att anpassa lokalerna för nya hyresgäster", berättar Lars Bernhäll, teknisk förvaltare vid Castellum Växjö.

Här, i fastigheten från 1950-talet, huserar företag, butiker och restauranger och här ryms också lägenheter. Fastigheten, som består av två byggnader uppförda under två årtionden, har varit i behov av renovering en tid. Det har satsats och gjorts åtgärder ända sedan 2009 då fastigheten förvärvades – bland annat har alla entrépartier och fönster bytts ut mot energiglas – men nu görs alltså en totalöversyn.

Så vad är det som görs nu? Jo, flera saker:

  • Dagvattenrör och avloppsrör byts ut, alternativt relinas.
  • Nytt miljörum skapas för att få till en mer öppen innergård och något större miljörum.
  • Anpassningar av ventilationen görs i delar av fastigheten.
  • Nya fläktaggregat installeras för att uppnå bättre prestanda, lägre energiförbrukning och återvinning av energi.
  • Solpaneler installeras på de takytor som tillåter.
  • Taken på båda byggnaderna tilläggsisoleras och takplåt byts ut samt skiffer läggs om.
  • Fasaden putsas om på den äldsta delen av fastigheten.
  • Takterassen renoveras med nytt takskikt samt upprustning.

Antikvarisk förundersökning

Det är inte ”bara att” när det kommer till renovering av en fastighet som denna. Den första delen av fastigheten byggdes 1952 och den andra 1966, inför renoveringen gjordes en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys.
– Det finns flera saker att ta hänsyn till, som skiffertak och mosaikinläggningar. Dessutom ska fasaden matcha det gamla stationshuset i färg och struktur, så det har gjorts flera provputsningar, förklarar Lars Bernhäll.

Ett nytt kvarter

Det är på många sätt ett nytt kvarter som har tagit form de senaste åren. Växjö kommun har rustat upp Norra Järnvägsgatan och Kungsgatan, bland annat genom att dra om busslinjer, bygga ett nytt kommunhus och möjliggöra för uteserveringar.
– Kvarteret, ja hela järnvägsområdet, har verkligen fått sig ett rejält lyft, konstaterar Lars Bernhäll.

Renoveringen beräknas vara färdigt i slutet av året.

Huset som stack ut

Det är ett hus med attityd. Byggprojektet, som inleddes 1951 under namnet Cityhuset, var på den tiden ett stort och påkostat projekt. Arkitekt Gösta Brügger var hjärnan bakom utformningen och den närmast monumentala tegelfasaden utmärkte sig kraftigt i kvarteret, under den här tiden präglades intilliggande fastigheter fortfarande av 1800-talets arkitektur. 1966 byggdes fastigheten ut med ytterligare en byggnadskropp.

Mer att läsa

2023-05-03

”Vill inte vänta 20 år – bara för att man kan”

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-03-28

Tullen 18 i Växjö har fått en ny certifiering

2022-11-23

Huset blir mer intelligent