Gå till huvudinnehåll

2023-03-28 | 09:05

Tullen 18 i Växjö har fått en ny certifiering

Växjö Hållbarhet Energi

Vi på Castellum i Växjö är så glada över att vår fastighet Tullen 18 har klarat omcertifieringen i BREEAM In Use och även fått högre betyg på bedömningsdel 2. ”Vi har sedan tidigare betyget Very Good på del 1, men nu har vi även uppnått det på del 2 i miljöcertifieringen. Det kan exempelvis bero på en förbättrad energiprestanda och lägre vattenförbrukning.” säger Lars Bernhäll, teknisk förvaltare Castellum Växjö.

När en byggnad hållbarhetscertifieras kontrolleras flera områden av extern oberoende part och sedan skickas underlaget till certifieringsorganet som i sin tur granskar. För att behålla certifikaten behövs kontinuerligt arbete med fastigheten. 
”Det är många aspekter att beakta och förvaltningen gör ett fantastiskt jobb med att dagligen arbeta med dessa frågor. Dessutom krävs att vi har dokumentation som bevisar att vi gör det vi säger”, säger Lovisa Martinsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum Region Mitt. 

För certifieringen BREEAM In Use granskar man områdena:

  • Energianvändning
  • Inomhusklimat
  • Vatten
  • Resurshantering
  • Farliga ämnen

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och Castellum ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Castellum har som mål att 50 procent av beståndet ska vara hållbarhetscertifierat år 2025, både när det gäller befintligt bestånd och nyproduktion. Redan nu är vi nära att nå målet. Nu gläds vi extra åt att ännu en fastighet fått en förbättrad certifiering.

Mer att läsa

2023-05-03

”Vill inte vänta 20 år – bara för att man kan”

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2022-11-23

Huset blir mer intelligent

2022-09-30

Det blir en rejäl uppgradering