Gå till huvudinnehåll

2023-06-13 | 14:25

Elstödet till företag

Energi Sverige

Castellum har beslutat att hela elstödet som erhålls från staten skickas vidare till hyresgästerna, även den del som Castellum själv är berättigad till för att täcka sina egna ökade elkostnader.

I maj öppnade ansökningsförfarandet för elstödet till företag. Stödet är utformat på ett sätt som gör att de hyresgäster som får sin el vidarefakturerad från sin hyresvärd inte är berättigad att söka elstödet som distribueras från Skatteverket. I stället är det upp till fastighetsägaren att skicka vidare elstödet till hyresgäster utan eget elabonnemang.

Castellum har beslutat att hela stödet, inklusive Castellums egen andel, fördelas till hyresgästerna. Utformningen av elstödet gör dock att Castellum erhåller maximalt 20 miljoner kronor som ska fördelas på nästan 4 000 hyresgäster.

Under vintern har Castellum tillsammans med Fastighetsägarna ansträngt sig för att få regeringen att justera förslagets utformning och ta bort maxtaket. Tyvärr utan framgång.

När och hur får vi stödet?

Castellum vet i dagsläget inte hur stor utbetalningen blir från staten, och inte när den sker. Vi håller nu på att förbereda ansökningarna och kommer att uppdatera den här sidan när vi har mer information om hur utbetalningarna går till.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta din fastighetsförvaltare.


Bakgrund

Elstödet till företag och juridiska personer har ett tak per uttagspunkt, det vill säga elabonnemang. Taket gör att hyresgäster som debiteras för sin elanvändning av fastighetsägaren inte har möjlighet att ansöka om stödet som distribueras av Skatteverket. Maxtaket gör även att stora fastighetsbolag som Castellum får en orimligt liten ersättning som ska fördelas på många hyresgäster.

Ansökningstiden för företagens stöd är öppen fram till 25 September 2023 och gäller mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4).

Mer att läsa

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-10-31

Så hanterar Castellum energikrisen

2022-09-23

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

Spargris i glas med gröna byggnader inuti.