Gå till huvudinnehåll

2023-05-02 | 09:01

”En enorm skillnad – ett modernt hus”

Jönköping Energi Hållbarhet

När vi på Castellum totalrenoverar en av våra fastigheter mitt i city minskar vi inte bara behovet av underhåll, reparation och service. Tack vare smart styrning av energiförbrukningen minskar vi också den totala förbrukningen markant. Hur vi lyckas med det? Jens Davidsson, chef för teknisk förvaltning, förklarar.

Det händer en hel del på Västra Storgatan 16?
"Ja, det känns verkligen bra att få ta ett rejält omtag om den här fastigheten, det har varit efterlängtat. Många delar har behövt bytas ut, förnyas och bli mer moderna. Inte minst när det gäller energiförbrukningen", berättar Jens Davidsson.

Berätta, vad är det som görs här?
"Vi installerar ny fjärrkyla/fjärrvärme, en ny ventilationsanläggning, gör belysningsåtgärder invändigt, byter ytskikt av yttertak, byter hissar, renoverar garage, installerar solceller… ja, listan kan göras lång."

Och vilka är de största vinsterna?
"Att vi får nya och moderna installationer vilket innebär att vi framtidssäkrar huset. När det blir dags att göra om lokaler är grundarbetet redan gjort. Dessutom minskar vi behovet av underhåll, reparation och service. Färre felanmälningar helt enkelt, vilket blir skönt för våra hyresgäster."

"Och, kanske framför allt, det blir mer energieffektivt. Vi kommer kunna styra husets energiförbrukning på ett bättre sätt, vi får till en bättre värmeåtervinning och så kommer vi producera egen el från vår solcellsanläggning. Vi räknar med att vi kommer minska den totala energiförbrukningen, alltså värme, el och kyla, med 250 000 kWh per år vilket innebär en minskning med ungefär 20 procent om man jämför med ett normalår." 

Vad pågår där just nu? 
"Just nu håller vi på och avslutar ventilationsbytet och installationen av solcellerna. Snart kommer vi kunna börja producera egen el."

Det låter som att det blir en helt ny byggnad? 
"Ja, det får man väl ändå säga. Tittar man utvändigt kanske man inte kommer tycka att det har hänt så mycket men invändigt blir det en enorm skillnad. Det blir ett modernt hus."

Mer att läsa

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-02-22

Laddat för sol!

2022-10-04

Målet - så mycket egen el som möjligt

2022-02-09

Kirrat och klart! Här produceras egen el

"Tack vare smart styrning av energiförbrukningen minskar vi också den totala förbrukningen markant."

Chef Teknisk förvaltning Jönköping

Jens Davidsson