Gå till huvudinnehåll

2020-03-30 | 13:07

Frågor och svar om coronaviruset

Sverige Corona

Interiörbild av tom matsal.

Den situation som vi nu befinner oss i på grund av det nya coronaviruset är unik och vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får in från våra hyresgäster. Sidan uppdateras löpande. Tveka inte att höra av er till oss via felanmälan eller era kontaktpersoner hos oss om ni har ytterligare frågor.

Vi har svårt att betala vår lokalhyra på grund av corona-effekterna, hur kan Castellum hjälpa till?

Många av våra hyresgäster drabbas av ekonomiska problem till följd av det nya coronaviruset, inte minst de mindre företagen. Olika verksamheter har olika förutsättningar att möta krisen, och vi vill gärna ha en dialog med er för att se om det finns något vi kan göra för att hjälpa till.

Vi vill ta del av regeringens ”hyresrabatter”, hur gör vi?

Stödet är fortfarande under utformning och vi deltar aktivt i dialogen med regeringen för att detaljerna ska komma på plats så snart som möjligt. En av de frågor som diskuteras är vilka branscher och företag som ska vara berättigade till stöd. Vi på Castellum förespråkar ett brett stöd med inriktning mot de mindre och mest utsatta företagen. Utformningen av stödet beräknas vara på plats i slutet av april.

Vidtar Castellum några åtgärder för att bidra till samhället utifrån de påfrestningar det utsätts för just nu?

Ja, vi har erbjudit vården och andra samhällskritiska verksamheter att disponera vakanta lokaler i våra fastigheter. Dessutom stöttar vi barnrättsorganisationen Bris finansiellt för att underlätta deras viktiga arbete. I en kris som denna ökar barns utsatthet och Bris mål är att, med hjälp av det stöd som Castellum och ett antal andra företag ger, kunna hålla sin jourtelefon öppen dygnet runt. I år ger vi även ett extra bidrag till Stadsmissionen, Radiohjälpen, Majblomman och Bris istället för personalens vanliga påskgåva.

Vilken beredskap har Castellum för coronaviruset covid-19?

Vi följer utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott och har vidtagit en rad olika åtgärder för att minska risken för smitta. Till exempel uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det går.

Om vi upptäcker smitta, kommer ni att stänga vårt kontor då?

Det är i första hand våra hyresgäster som upptäcker smitta och då ansvarar för att hantera situationen. Vi som fastighetsägare har inte rätt att ta beslut om att stänga våra kunders kontor, men agerar myndigheternas inrådan och i samråd med våra hyresgäster.

Vem ska vi vända oss till om vi vill ha städning av vårt kontor oftare under en period framöver?

De allra flesta hyresgäster har egna städavtal. I första hand vänd er till de som ni har städavtal med i dagsläget och se om ni kan utöka avtalet. Om städning ingår i ditt avtal med Castellum så vänd dig till din kontaktperson hos oss.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen, som t.ex. i hissar och ledstänger i trapphus?

Ja, i de fall vi har kunnat har vi ökat städningen i fastigheter som har mycket folk i rörelse.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån i ett par veckor. Behöver vi meddela någon om det och i så fall vem?

Om ni kommer ha lägre bemanning än vanligt på ert kontor så meddela gärna er kontaktperson på Castellum. Då kan vi till exempel justera ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka.

Om vi stänger kontoret och jobbar hemma, kommer ni ha väktare som ronderar då?

Säkerheten kring våra kunder och fastigheter är av största vikt för oss. Hör av er om ni planerar att stänga kontoret så kan vi tillsammans se vilken typ av skalskydd som finns för fastigheten och om det behöver utökas.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?

Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat att smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område. Som fastighetsägare följer vi deras rekommendationer.

Jag har hört att Castellums medarbetare jobbar hemifrån. Vem ska vi då kontakta för frågor som rör vår lokal?

En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men ni når oss som vanligt. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss.

Vad kan vi som hyresgäst göra för att minska smittspridningen?

  • Stanna hemma vid snuva, hosta, halsont, feber eller andra sjukdomssymptom
  • Undvik fysiska möten till förmån för telefon- och videomöten
  • Håll avstånd och tacka nej till handskakningar
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk

Hur kommer vi i kontakt med Castellum om vi har frågor relaterade till coronaviruset?

Vänd er i första hand till affärsområdeschefen som ansvarar för er fastighet alternativt ring växeln på er ort så blir ni hänvisade till rätt person. 

Här hittar du telefonnummer till våra olika kontor

Mer att läsa

2021-09-08

Äntligen får vi jobba på kontoret igen!

2021-02-26

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-11-11

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

2020-08-24

7 sätt att smittsäkra kontoret