Gå till huvudinnehåll

2021-05-12 | 11:18

Minskad energiförbrukning = ökad komfort

Jönköping Hållbarhet Energi

Exteriörbild av fastigheten.

Minskad energiförbrukning = ökad komfort. Arbetet med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter fortsätter. Fastigheten Vågskålen, på Rosenlundsområdet, är vårt senaste exempel. Här har vi bytt till energieffektiva fläktar i befintliga ventilationsaggregat, monterat zonspjäll som styrs efter hyresgästens behov och arbetstider, bytt fjärrvärmecentral och installerat energieffektiva cirkulationspumpar.

- Dessutom pågår arbete med att byta belysningen till led-belysning. Det är ett fortlöpande arbete, konstaterar Maths Arvidsson, teknisk förvaltare på Castellum i Jönköping.

Och största vinsten?

- Att vi minskar koldioxidutsläppen och klimatpåverkan och att det blir en ökad komfort för våra hyresgäster eftersom det blir en jämnare temperatur.
Står fler fastigheter på tur nu?

- Ja absolut, vi kommer göra liknande insatser på andra håll. Det är ett pågående arbete för oss på Castellum, att hela tiden se till att vi uppfyller våra energimål och minskar våra klimatavtryck. Målet är vi ska sänka energiförbrukningen i våra fastigheter med 15 procent mellan åren 2015 och 2025.

Mer att läsa

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-05-02

”En enorm skillnad – ett modernt hus”

2023-02-22

Laddat för sol!

2022-10-04

Målet - så mycket egen el som möjligt