Gå till huvudinnehåll

2021-04-16 | 12:50

Ny smart styrning av ventilation- en succé

Västerås Innovation Hållbarhet

Exteriörbild av fastigheten.

Varför blåsa in ventilationsluft för 100 personer om det för stunden bara är 15 personer på plats? Med hjälp av ny, smart teknik har vi på Castellum lyckats minska energianvändningen i Byggnad 10 i Kopparlunden dramatiskt. Vad mer som är bra? Att allt sköter sig själv med hjälp av AI och smarta algoritmer.

Smart ventilationsteknik, berätta!

– Jo, i normala fall utgår man ju ifrån att det är fullt med folk i en lokal och ser därför till att det alltid ska finnas luft för säg 100 personer, oavsett hur många det är i lokalen där och då. Med den här smarta tekniken stoppar man in en algoritm i ventilationsaggregaten. Algoritmen läser bland annat av hur varmt det är i lokalerna, koldioxidhalten och yttertemperaturen. På så sätt kan den räkna ut och känna av hur många människor det är i lokalen och därefter anpassa mängden luft, förklarar Dennis Wiksborg, chef för teknisk förvaltning vid Castellum Västerås.

Men vad är då det smarta i denna lösning då?

Jo, vi mäter och korrigerar inte bara i realtid. Med hjälp av smarta algoritmer och AI kan vi förutspå luftillförselen och planera för framtiden.
Baserat på historisk data kan vi alltså förutspå framtidens lufttillförsel.

Och största vinsten?

– Att vi sparar en massa energi eftersom vi inte behöver värma upp luft i onödan. Dessutom blir inomhusklimatet bättre. Skjuter man in för mycket luft riskerar det alltid att bli för kallt.

Gif-animation av funktionen.

– Och så sköter allt sig själv. Som nu under pandemin, när det är svårt att veta hur många som kommer vara på plats, har vi aldrig behövt fundera på om vi har tillräckligt med luft utifrån bemanningen. Det sköter sig själv och behöver aldrig justeras.

I Byggnad 10 har energibehovet för ventilationen minskat med 52 procent. Vad tänker du om det?

– Ja, det är ju fantastiskt bra! Det har vi aldrig lyckats åstadkomma tidigare i en byggnad med befintliga aggregat. Tänk om hela Sveriges ventilationsaggregat var byggda så här!

Varför använder man sig inte av det här systemet i alla fastigheter?

– Det är en rätt stor investering, men vi på Castellum tittar på flera fastigheter där vi skulle kunna tillämpa det här.

Behöver huset vara byggt på ett visst sätt?

– Nej, man kan nog implementera det här på alla ventilationsaggregat. Sedan kan kostnaden variera, beroende på hur huset är byggt.

Mer att läsa

2021-04-16

Castellum i ny satsning – för banbrytande innovationer

2023-09-04

Castellum klimatanpassar fastigheter

2023-06-27

Castellum i Almedalen

2023-06-01

”Relationerna utanför Skåne har haft stor betydelse för Ideons framgång”