Gå till huvudinnehåll

2022-05-02 | 08:06

Nyttjar husets prestanda på smartaste sätt

Växjö Energi Hållbarhet Företagsstaden i11

Illustration av solfilm, glödlampa och ventilation.

Minskad energiåtgång och ökad komfort – just nu pågår ett omfattande energiprojekt i Företagsstaden I11. Vad sägs till exempel om behovsstyrd ventilation, solfilm som minskar behovet av tillförd kyla och LED i all armatur?

Att minska klimatavtrycket är A och O för oss på Castellum. Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, därför sätts hållbarhetsarbetet alltid högst på vår agenda – som här i Företagsstaden I11.

Exteriörbild av fastighet.Det är inte ”bara att” när det kommer till renovering av ett kulturhistoriskt regementsområde. – En 100 år gammal byggnad har sina begränsningar så det handlar om att nyttja husets prestanda på smartaste sätt, förklarar Lars Bernhäll, teknisk förvaltare vid Castellum i Växjö.

Trots utmaningarna har Castellum ändå lyckats med det man ville, att dra ner på energiförbrukningen och öka komforten för hyresgästerna.

Senaste teknologin

Så vad är det som görs här i Taptogränd 6 i Företagsstaden I11 egentligen? Flera saker:

✔️ Nya ventilationsaggregat. Äldre ventilationsaggregat byts ut mot nya aggregat med senaste teknologi och högre värmeåtervinning. Fläktarna är effektivare och mer energisnåla. Luftflödet är dessutom behovs- och närvaroanpassat vilket innebär att lokalerna aldrig ventileras mer än nödvändigt.

✔️ På två av planen monteras solfilm för ökad komfort under sommaren. Solfilmen sparar även energi eftersom den minskar behovet av tillförd kyla.

✔️ LED-armaturer. Alla armaturer byts ut till LED-armaturer vilket innebär såväl lägre energiförbrukning som längre livslängd på belysningen.

✔️ Temperaturbegränsning. Vi temperaturbegränsar trapphuset till max 18 grader.

60 000 kWh i minskad energiförbrukning

Det är ett omfattande energiprojekt som pågår och det kommer utan tvekan att betala tillbaka. Enligt Lars Bernhäll uppskattar man att energiförbrukningen sänks med 60 000 kWh per år.

– Den största besparingen står ventilationen för. Tack vare att ventilationen är närvarostyrd ventilerar vi inte ut uppvärmd luft, förklarar han.

Målet, för Castellum Region Mitt, är att sänka energiförbrukningen med 3,5 procent under 2022. Framöver kan fler byggnader i Företagsstaden I11 bli aktuella för liknande projekt.

– Vi på Castellum vill hela tiden se till att minska vår del av tillförd energi och målet är att vi tar oss an fler byggnader här.

Arbetet beräknas vara helt färdig under juni. I Taptogränd 6 sitter hyresgästerna A-betong, Maxkompetens och Curonova.

Drönarbild över Företagsstaden.

Mer att läsa

2023-05-04

Bättre inomhusklimat och minskad klimatpåverkan med solfilm

2023-05-03

”Vill inte vänta 20 år – bara för att man kan”

2023-05-02

5 smarta tips – så sparar ni energi

2023-03-28

Tullen 18 i Växjö har fått en ny certifiering