Gå till huvudinnehåll

2022-10-31 | 23:00

Så hanterar Castellum energikrisen

Energi Sverige

Många av våra hyresgäster är oroliga på grund av den pågående och förväntade energikrisen i höst och vinter. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om hur Castellum hanterar situationen.

Vad gör Castellum för att hålla nere energianvändning?

Castellum har sen flera år tillbaka ett mål om att minska energianvändningen med 22 procent (jämfört 2015) senast 2025 vilket är väldigt ambitiöst då vi redan kommer från låga nivåer. Vi jobbar aktivt med att modernisera och optimera fastigheterna och dess energisystem genom att investera i ventilation, värme och kylsystem. Styrning och övervakning av dessa system är också en viktig del i att snabbt och effektivt kunna ändra eller justera efter de behov, väder eller andra förutsättningar som finns. Allt i syfte att minska energianvändning, klimatbelastning och med det kostnader för oss och våra kunder. Nära dialog med våra hyresgäster kring hur lokalerna används är en mycket viktig faktor för att kunna spara och använda energi så smart som möjligt.

Hur kan ni hjälpa oss som hyresgäster att minska energiförbrukningen i lokalen vi hyr?

​​​​​​Vi kan göra mycket! En av de viktigaste sakerna vi kan göra är att tillsammans med den aktuella verksamheten gå igenom hur lokalerna används. Kanske kan vi minska ner temperaturen tidigare än klockan 20? Kanske behöver inte ventliationen gå igång automatiskt när vaktbolaget ronderar på natten? Kanske har ni en väl hög innetemperatur som kan sänkas en grad? En grads temperaturminskning kan ge cirka 5 procent energibesparing! Tillsammans med information från er kommer vi att kunna göra stor skillnad på energianvändningen.

Hur energieffektiv är lokalen vi hyr?

Vi kan ge er god information om er specifika lokal om ni kontaktar er fastighetsförvaltare eller kundansvariga på orten där du hyr din lokal.

Kommer Castellum att sänka värmen i kontorslokalerna?

Nej, men vi söker kontakt med våra hyresgäster för att kunna optimera utifrån användning och behov, i vissa fall kan det innebära en lägre inomhustemperatur än tidigare, men framför allt handlar det om att förstå när och hur vi kan sänka temperatur och ventilation när lokalerna inte används.

Vad gör Castellum för att säkra elpriserna?

Vi har haft rörliga elpriser historiskt vilket gett oss låga priser. Nu är det nya tider och vi har därför en ny elhandelspolicy som ger oss förutsägbara och relativt stabila elpriser genom att köpa elprissäkringar rullande enligt en förutbestämd trappa för nästkommande tre år. Detta gör vi i samarbete med portföljförvaltare som aktivt jobbar med att köpa prissäkringar åt oss när priserna är som mest gynnsamma. Det har historiskt sett gett ett stabilt elpris, men i det läge vi nu befinner oss, med skenande elpriser i hela Europa, kommer vi ändå bli påverkade av högre priser då vi har en mindre del osäkrade volymer samt att en del av elen har blivit säkrade på historiskt höga nivåer under sommar och höst. Vår ambition framåt är att alltid ha cirka 80 procent av elen prissäkrat för varje nästkommande år.

Hur mycket av uppvärmningskostnaden står hyresgästen för?

I de flesta fall står hyresgästen för sin egen uppvärmningskostnad i lokalen de hyr, hyresgästen betalar då ”kallhyra” och betalar för energianvändningen som man förbrukar. I andra fall betalar hyresgästen ”varmhyra” där uppvärmning ingår i hyran utifrån historisk förbrukning och pris. I båda fallen jobbar vi som fastighetsägare hårt för att optimera energianvändning utifrån att kunna erbjuda bästa möjliga lokaler till ett konkurrenskraftigt pris på en öppen marknad, och även för att leva upp till de hållbarhetsmål som vi har åtagit oss att nå.

Kan jag som hyresgäst ta del av förbrukningen per månad av el/vatten/uppvärmningen för lokalen vi hyr?

Ja, vi har statistik på detta som vi kan dela med oss av till våra hyresgäster vid förfrågan. Vi uppmuntrar ett aktivt samarbete med våra hyresgäster för att minska förbrukningen och optimera driften i våra hus. Dels vill vi minska fastighetens driftskostnader, dels har vi högt uppsatta hållbarhetsmål på energiområdet som vi åtagit oss att nå.

Varför bygger ni inte solceller på alla fastigheter?

Vi vill installera solcellsanläggningar på alla fastigheter där det är möjligt och har kommit en bra bit på väg. Faktum är att Castellum redan idag är en av Sveriges största solcellsinvesterare. I dagsläget har vi 70 solcellsanläggningar installerade som motsvarar cirka 7 procent av våra fastigheters totala energianvändning och ambitionen är att bygga lika många till kommande år. För att sätta extra press på oss själva satte vi upp ett mål 2019 att installera minst 100 solcellsanläggningar senast 2025. Det är ett mål vi med råge når i förtid.

Får vi som hyresgäster installera solceller på fastigheten vi hyr för att sänka våra energikostnader?

Vi investerar gärna själva men diskuterar gärna med våra hyresgäster om vad som är möjligt och lämpligt i den specifika fastigheten det berör.

Mer att läsa

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-09-23

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

Spargris i glas med gröna byggnader inuti.