Att våra hyresgäster kan känna sig trygga i våra fastigheter är väldigt viktigt för oss! Därför vill vi med anledning av covid-19 (corona) informera om att vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott. Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer och agerar i enlighet med dem och därtill gör vi egna åtgärder.

Exempel på åtgärder som vi genomför för att minska spridning av corona-smittan:

  • Stor del av vår personal arbetar hemifrån.
  • Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss.
  • Vi prioriterar bland annat samhällsfastigheter och blåljusverksamhet och gör underhåll som är akuta.
  • Vi undviker fysiska möten och undviker i möjligaste mån att resa.
  • Vi uppmanar våra entreprenörer och leverantörer som vistas i våra fastigheter att samarbeta med oss och följa våra rekommendationer.

Alla Castellums medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19. I händelse av smitta hos någon av våra hyresgäster vill vi stötta i att genomföra åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer.