Välkommen till framtidens arbetsliv

En stor majoritet, 87 procent, vill gå tillbaka till kontoret när coronapandemin är över, och det är de unga som längtar mest. Det visar en färsk undersökning från Castellum. Men vad är de saknar och hur skulle framtidens kontor vara utformade om medarbetarna själva fick välja?

Nu följer vi upp rapporten Framtidens arbetsliv från våren 2020 med en rykande färsk rapport (lanserad 2020-12-01) om hur kontorsanställda i Sverige vill använda kontoren efter coronapandemin.

LADDA NER RAPPORTEN: "FRAMTIDENS KONTOR

Exempel på frågor som rapporten besvarar

  • Hur vill kontorsanställda fördela arbetstiden mellan kontor och hemarbete efter pandemin?
  • Vilka anser man är de stora för- och nackdelarna med att jobba hemma jämfört med på kontoret?
  • Vilka förväntningar har kontorsanställda i olika åldersgrupper på den fysiska utformningen av kontoret?
  • Vilka tjänster önskar kontorsanställda att deras arbetsgivare erbjuder på arbetsplatsen för att underlätta vardagen?

Webinar om framtidens kontor

Rapporten Framtidens kontor lanseras i samband med ett lunchwebinar den 1 december 2020 där en expertpanel diskuterade hur de nya insikterna kan påverka framtidens kontor. Nu kan du se det inspelade webinaret och ladda ner presentationen här på Castellum.se.
SE WEBINAR: SÅ BLIR FRAMTIDENS KONTOR

Vårt nya flexibla arbetsliv

På Castellum sätter vi resultatet i första rummet, och låter våra medarbetare bestämma själva när och var de ska jobba. Också efter coronapandemin. Hur flexar ni?