Välkommen till framtidens arbetsliv

Samhället genomgår just nu stora förändringar. Faktorer som hälsa, arbetskollegor och frihet att välja var man ska jobba är något som de yngre generationerna tar för givet. Ny rapport från Castellum kartlägger arbetstagarnas drivkrafter och värderingar.

”Framtidens arbetsliv” är en färsk rapport (lanserad 2020-05-27) för alla som är nyfikna på förväntningarna på framtidens arbetsliv, och söker vägledning i den omställning som just nu pågår på arbetsmarknaden. Till grund för rapporten ligger en undersökning som Castellum låtit göra med 1500 svar från ett riksrepresentativt urval av den arbetsföra befolkningen i åldern 18 och uppåt.

Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv

Exempel på frågor som rapporten besvarar

  • Vad är viktigast för att en arbetsplats ska anses attraktiv
  • Vilka anställningsformer är mest attraktiva i olika åldersgrupper
  • Hur länge kan arbetstagarna tänka sig att stanna på samma jobb
  • Hur viktiga är arbetsgivarens värderingar jämfört med lönen
  • Hur kan arbetsgivaren hjälpa sina medarbetare med livspusslet.
  • Hur ser framtidens arbetsplatser ut

Webinar om framtidens arbetsliv

Rapporten Framtidens arbetsliv lanserades i samband med ett webinar den 27 maj 2020 där en panel bestående av företagsledare, forskare och expterer diskuterade förväntningarna på framtidens arbetsgivare. Nu kan du se webinaret i efterhand här på webben.

Se webinar och ladda ner presentation

Vårt nya flexibla arbetsliv

På Castellum sätter vi resultatet i första rummet, och låter våra medarbetare, i den mån deras arbetsuppgifter tillåter, bestämma själva när och var de ska jobba. Också efter coronapandemin. Hur flexar ni?