Effektstrategi

Så bidrar vi till att lösa den svenska elkrisen

Effektbristen i Sverige är ett faktum. Därför har Castellum tillsammans med fem svenska energibolag tagit fram en strategi för hur vi fastighetsägare och våra byggnader ska bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojekt ”En gemensam effektstrategi”, där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur vi fastighetsägare inte bara kan minska vår belastning på elsystemet utan också bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Strategin i korthet

Effektstrategin beskriver hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att bli en del av energiomställningen. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen Systemutvecklaren. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

Effektoptimeraren

 1. Se över val av energikälla för uppvärmning och kyla
 2. Utför möjliga abonnemangssänkningar
 3. Satsa på energi- och effekteffektivisering
 4. Digitalisera system

Elsystemresursen

 1. Välj energibärare utifrån ett breddat perspektiv
 2. Installera ett styrsystem och energilager som tillgängliggör flexibilitet
 3. Installera solelproduktion
 4. Tillhandahåll energilagring till nationella marknader för flexibilitetstjänster.

Systemutvecklaren

 1. Främja kollektiva värme- och kyllösningar
 2. Agera på både lokala och nationella marknaden för flexibilitetstjänster
 3. Implementera ett styrsystem över fastighetsgränserna
 4. Ha en aktiv roll i lokala energigemenskaper

Läs mer i vår gemensamma effektstrategi (PDF-dokument, 3,4 MB)

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Bild på solceller och vindkraftverk

En gemensam effektstrategi

Vill du veta mer om hur fastighetsägare kan stötta det ansträngda svenska elsystemet? Då ska du läsa vår gemensamma effektstrategi.

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till initiativtagare Johan Sellin.

Telefon:
+46 19 17 80 77

E-post:
johan.sellin@castellum.se