Gå till huvudinnehåll
Två personer på ett tak med solpaneler.

Minskad belastning på elsystemet

I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojekt En gemensam effektstrategi, där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur vi fastighetsägare inte bara kan minska vår belastning på elsystemet utan också bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Kvällsbild med vy över ett torg och omgivande fastigheter.

Läs mer

En hållbar effektstrategi

"Tillgång till ren el är en nyckelfråga för hållbar utveckling av både samhället och näringslivet"
Johan SellinTeknisk chef, Castellum Region Mitt
Person med gul väst och hjälm går i en korridor.

Mer att läsa om Castellums effektstrategi

Relaterat

Kontakt

Technical R&D Manager

Johan Sellin