Gå till huvudinnehåll

Ju närmare hemmet desto bättre

Det kan låta som en självklarhet att det är viktigt var arbetsplatsen är geografiskt belägen – nära eller långt borta, enkel att ta sig till, kanske med butiker eller gym inom räckhåll. Men faktum är att det som var viktigt igår inte behöver vara lika viktigt i morgon. Därför har vi kollat läget och undersökt vilka faktorer som är viktigast för våra nordiska kontorsarbetare. Att jobba på distans började som ett tvång under pandemin, men har för många blivit ett sätt att spara många timmar genom att slippa restiden. Nu är nyckelordet tillgänglighet, och ju närmare hemmet desto bättre. 61 procent anser att närheten till hemmet är det viktigaste för att man ska tycka att kontoret har ett bra läge. I Finland är siffran hela 69 procent.

Vad av följande tycker du är viktiga för att du ska tycka att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge? (land)

  Totalt Sverige Danmark Finland
Nära hemmet, % 61 61 54 69
Tillgänglig kollektivtrafik, % 56 60 49 55
Tillgänglig med bil, % 51 51 54 47
Nära handel, service och tjänster, % 31 37 23 29
Vackra omgivningar, % 26 18 22 49
Nära barnomsorg eller skola, % 13 14 12 10
Nära gym och träning, % 12 16 7 9
Ingen av dessa, % 1 1 2 1
Annat, % 1 1 1 1
Hela 49 % i Finland uppskattar vackra omgivningar jämfört med Danmark (22 %) och Sverige (18 %)
Man ska inte behöva gå långt från hållplatsen
Svensk kvinna, 24 år
Det ska finnas gratis bilparkering
Dansk man, 55+
Läget är verkligen summan av många faktorer
Finsk man, 45–54 år
Person vid cykel som har en Castellum-skylt på pakethållaren.
"Man ska kunna cykla till jobbet" - Dansk kvinna, 55+

Kollektivtrafiken lockar i huvudstaden

När vi går vidare på topplistan över vad som gör att en arbetsplats har ett bra läge hittar vi tillgänglighet med kollektivtrafik (56 procent), tillgänglighet med bil (51 procent) och därefter kommer närhet till handel, service och tjänster, samt vackra omgivningar. I de tre huvudstadsregionerna är tillgängligheten med kollektivtrafik viktig, med Stockholm i topp på 72 procent, Helsingfors 67 procent och Köpenhamn 59 procent.

Andel som tycker att tillgänglig kollektivtrafik är viktigast för att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge

Diagram: Andel som tycker att tillgänglig kollektiv- trafik är viktigast för att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge

Oskarp bild på blå buss.

Unga perspektivet

Att ha nära från bostaden till kontoret är inte lika viktigt för de yngsta (under 25 år), som dock vill ha samma grad av tillgänglighet med kollektivtrafik eller bil som övriga grupper. 🚙 🚉 🛳 🕢

Vy över Stockholm.
Att kontoret är tillgängligt med kollektivtrafik är extra viktigt i storstäderna.
Buss

Bilen är viktigare för männen

Närhet till barnomsorg och träning är bara en fjärdedel så viktigt som att kunna köra bil till kontoret. Kvinnor rankar närheten till barnomsorg något högre än vad männen gör – men vad gäller bilåkandet är det omvänt. Cheferna skiljer ut sig från övriga i frågan om närheten till hemmet. Bara 43 procent av de högsta cheferna tycker det är viktigt, jämfört med hela 72 procent av övriga anställda. Bland mellancheferna är tillgänglighet med bil det viktigaste (56 procent). Något som också bekräftades när vi frågade vilken service som anses viktig för att en arbetsplats ska uppfattas som attraktiv och bilparkering hamnade i topp med 49 %.

Vad av följande tycker du är viktiga för att du ska tycka att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge? (chef)

  VD/högre chef Mellanchef Grupp-/ enhetschef Ej chef
Nära hemmet, % 43 47 62  72
Tillgänglig kollektivtrafik, % 52 48   55 60
Tillgänglig med bil, % 48 56  54 49
Nära handel, service och tjänster, % 34 30   35 30
Vackra omgivningar, % 26 29   29 24
Nära barnomsorg eller skola, % 10 14   17 11
Nära gym och träning, % 12 13   12 11
Ingen av dessa, % 3 1   0 2
Annat, % 1 1

Vad av följande tycker du är viktiga för att du ska tycka att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge? (kön)

Tabell: geografiskt läge utifrån kön.

 

Vad av följande tycker du är viktiga för att du ska tycka att en arbetsplats har ett bra geografiskt läge? (yngre än 25 år)

Tabell: geografiskt läge enligt yngre än 25 år.

49 % anser att bilparkering är viktigt för att arbetsplatsen ska uppfattas som attraktiv
Bilar och kajaker i Castellums parkeringsgarage
Tillgänglighet med bil är särskilt viktigt för män.

Vill du veta mer?

Om undersökningen

Framtidens arbetsliv är en trendrapport från Castellum, som baseras på en årlig undersökning utförd av Axiom Insight. Totalt har 4 035 kontorsarbetare från Sverige, Danmark och Finland medverkat i 2023 års undersökning.