Gå till huvudinnehåll

Vi är tillbaka på kontoret

De flesta är alltså tillbaka med merparten av sin arbetstid på kontoret efter pandemins restriktioner och ändrade arbetssätt – med undantag för de cirka 10 procent som av olika skäl fortsätter att jobba helt på distans. Många av dessa ”hemmasittare” säger sig aldrig vilja sätta sin fot på kontoret igen. För dem kan framtidens kontor aldrig bli tillräckligt attraktivt, oavsett hur väl det planeras och utrustas. Andra faktorer som exempelvis avståndet till kontoret och krav från arbetsgivaren kan vara det som behövs för att få träffa dessa medarbetare fysiskt igen.

Människor som sitter i en lobby.

Årets 5 viktigaste insikter

  1. Kontoret är tillbaka. 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan.
  2. Kontoret är ett socialt nav. 2 av 3 tycker att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.
  3. Kontoret är kompisarna. Kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret.
  4. Kontoret är en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.
  5. Kontoret ska vara tillgängligt. Närhet till hemmet, kollektivtrafik eller parkering toppar önskelistan vad gäller kontorets läge.

Det finns ingen "one size fits all"

Åsikterna kan variera kring allt från kontorets fysiska design till träningsmöjligheter och fruktkorgens innehåll. Mycket i rapporten bekräftar dock det vi vetat länge: det finns ingen universell ”one size fits all”, det som är perfekt för en verksamhet kan vara omöjligt i en annan.
För att skapa en attraktiv arbetsplats som möter alla våra behov krävs planering och struktur. Man behöver göra hemläxan för att förstå hur man skapar värde i sin verksamhet, med hänsyn till både gruppen och individen.

 

Vi ser i allt högre grad att det flexibla arbetslivet, där distansarbete är ett naturligt komplement till kontoret, även innebär en mer flexibel utformning av våra kontor.
Men det är skillnad på flexibelt och flexibelt. Riktigt bra flexibla kontorsmiljöer har en hög grad av variation, med olika typer av arbetsplatser och mötesplatser för både det enskilda arbetet och samarbete. Intressant är att de yngre i allt högre utsträckning vill sitta i öppna och delade kontorsytor, tvärtemot vad de äldre kollegorna uttrycker.

Personer som sitter i en loungeyta.
2 av 3 tycker att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.

Vi hjälper gärna till

Det är mycket mer komplext idag att utforma en bra arbetsplats. Behoven ser annorlunda ut än bara för några år sedan, dessutom ska vi värna om våra naturresurser och utnyttja lokalytorna optimalt. Därför råder vi alltid våra hyresgäster att göra en arbetsplatsstrategi innan vi gör anpassningar i kontorsmiljön. Ta hjälp av oss, vi kan det här med kontor!

Vill du veta mer?

Om undersökningen

Framtidens arbetsliv är en trendrapport från Castellum, som baseras på en årlig undersökning utförd av Axiom Insight. Totalt har 4 035 kontorsarbetare från Sverige, Danmark och Finland medverkat i 2023 års undersökning.