Gå till huvudinnehåll

2022-02-18 | 13:53

Dubbelt guld till Örebro

Örebro Korsningen Källeruds Park Hållbarhet

Kollage med Korsningen och Källeruds Park.

På kort tid har två av Castellums fastigheter i Örebro certifierats enligt Miljöbyggnad Guld – spektakulära Korsningen och Källeruds Park. Om vi har firat med tårta? Jajamän!

”Nu kan man skryta för sina barn”

Först ut var Källeruds Park, det moderna kontoret i parkmiljö, och andra gången var det Korsningen, kontorsbyggnaden i trä vid Resecentrum, som klarade högsta certifieringen Miljöbyggnad Guld.

"Vår ambition är alltid att gå mot guld men det är inte alltid det går. Alla byggnader kan ha begränsningar", förklarar projektutvecklare Hans Hjalmarsson.

Exteriörbild av Korsningen.

En guldcertifiering kräver en del?

"Ja, verkligen. Det är alltid många saker som ska bockas av. Och när man har fått certifieringen, ja då ska man under två år kunna verifiera att man uppfyller allt som lovats."

Vad var det som avgjorde för Källeruds Park?

"I Källeruds Park hade vi först tittat på en lösning där vi skulle ha nått silvernivån. Men rätt snart insåg vi att vi behövde byta hela systemet för uppvärmning och kyla. Och när vi landade i att göra den stora investeringen – att kunna plocka båda värme och kyla direkt ur marken ­–­­ så beslutade vi att gå hela vägen mot guld."

Erik Nilsson, projektledare, vilken var största utmaningen för att nå guldnivå i Korsningen?

"En av de absolut största utmaningarna var fasaden. Här gällde det att landa rätt med mängden glas och typ av glas samtidigt som vi ville bevara ett estetiskt tilltalande utseende på byggnaden. För att nå Miljöbyggnad Guld behöver man bland annat ta hänsyn till värmeeffektbehov, solvärmelast och dagsljusinsläpp så här har vi jobbat mycket med samtliga faktorer för att hitta den bästa kombinationen."

Båda fastigheterna tar värme och kyla ur marken och producerar egen el med solceller. Varför är de här satsningarna så viktiga?

"Vi är och vill alltid vara i framkant vad det gäller hållbarhet. Oavsett vad man gör är det viktigt att vara så hållbar det går. Alla kan se och förstå de problem som världen står inför och då måste vi alla göra vad vi kan", menar Hans Hjalmarsson.

Du är en stolt medarbetare?

"Ja, som medarbetare känns det ju oerhört roligt att få vara med och ligga i framkant. Och så kan man skryta för sina barn också (skratt)!"

Som om det inte vore nog…

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som bedömer byggnader utifrån tre fokusområden: energianvändning, inomhusklimat och materialval. Hos oss på Castellum miljöcertifieras alla våra nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Förutom Miljöbyggnad har vi nämligen också certifieringarna BREEAM In-Use och Leed i Örebrobeståndet. Och så lite extraskryt: Sedan 2010 har alla våra nybyggnationer i Örebro miljöcertifierats och sett till hela beståndet i stan är inte mindre 46 procent certifierat.

Läs mer om våra certifieringar här.

Mer att läsa

2022-11-24

SVT på besök i Korsningen

2022-09-28

Castellum anlägger solcellsanläggning nummer 70

2022-09-25

Extra glada och stolta

2021-12-15

Guldbetyg till Källeruds Park!