100 på sol

Castellums mål är att hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Att vara helt fossilfri för all energianvändning i fastigheterna är ett av delmålen som ser ut att kunna uppnås inom kort. I dag är hela 97 % av energianvändningen fossilfri.

Castellums satsning "100 på sol" är en av nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025.

Castellum ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Lyckligtvis är hållbara affärer också lönsamma affärer. Det är därför Castellum kan satsa fullt ut på hållbarhet i alla investeringar.

"Vi räknar med att nå 100 % inom 2-3 år om vi tillgodoräknar oss vår egen produktion från solcellerna", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Utöver projektet 100 på sol jobbar Castellum för en rad andra hållbarhetsmål, från social hållbarhet och inkludering till energibesparingar och vattenförbrukning.

Målet om 100 % fossiloberoende fordon har fullföljts och därmed är nu samtliga fordon, servicebilar, poolbilar och tjänstebilar, som Castellum använder eldrivna eller drivs med biodrivmedel.

Läs mer om Castellums omfattande hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2020.

97% av vår energiförbrukning kommer från icke-fossilberoende energikällor

Vi närmar oss målet om 100 % fossilfri energianvändning