Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, COO, CFO, treasurychef, Chief Investment Officer, Head of People & Culture, kommunikationsdirektör, chefsjurist och regionchefer. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i juni 2022. Aktieinnehavet omfattar eget, maka/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Rutger Arnhult

Verkställande direktör

Rutger Arnhult

Född 1967. Civilekonom, Lunds universitet. Anställd som vd sedan 2022.

Tidigare befattningar

Omfattande erfarenhet och expertis inom finans- och fastighetsbranschen. Finansanalytiker Handelsbanken Markets, Öhman Fondkommission samt Alfred Berg Fondkommission. Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ).

Aktieinnehav: 59 225 000

Jakob Mörndal

Född 1983. Civilekonom. Anställd som COO sedan 2022.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen, bland annat som tf. vd för Castellum och som chef för konceptutveckling på Klövern.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Kamelia Samhällsfastigheter AB, styrelseledamot i Servistore AB and Footway Group AB.

Aktieinnehav: 1 500

Maria Strandberg

Född 1983. Civilekonom. Anställd som CFO sedan 2022.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från flera chefsbefattningar inom ekonomi- och controllerfunktionen, senast i rollen som ekonomichef på Kungsleden. Revisor från EY.

Aktieinnehav: 1 000

Jens Andersson

Treasurychef

Jens Andersson

Född 1973. Civilekonom. Anställd som treasurychef sedan 2022.

Tidigare befattningar

Finanschef Corem Property Group AB 2013–2022.

Aktieinnehav: 10 228

Hanna Brandström

Head of People & Culture

Hanna Brandström

Född 1980. Kandidatexamen i Företagsekonomi från Södertörns Högskola. Anställd som Head of People & Culture sedan 2022.

Tidigare befattningar

HR-chef General Motors Nordic, Opel/Chevrolet Sverige AB, General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden AB.

Aktieinnehav: 759

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Per Gawelin

Född 1978, gymnasieekonom. Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 3 525

Mats Eriksson

Verkställande direktör region Mälardalen

Mats Eriksson

Född 1963. Gymnasieingenjör Hus & Stadsplanering från Rudbecksskolan Örebro.

Tidigare befattningar

Affärsansvarig Retail Newsec Asset Management AB, Chef fastighetsutveckling Ica Fastigheter AB, Affärsområdeschef NIAM AB och Fastighetschef Siab AB.

Styrelseuppdrag

Ledamot i Miljö- och Klimatrådet Västmanland.

Aktieinnehav: 6 300

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Mariette Hilmersson

Född 1971. Jur.kand. Anställd som verkställande direktör Region Väst sedan 2018.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat vd i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Fastighetsägarna GFR AB och styrelseledamot i Tyréns AB.

Aktieinnehav: 4 300

Malin Löveborg

Chefsjurist

Malin Löveborg

Född 1978. Jur. kand. Anställd som chefsjurist sedan 2022.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som chefsjurist på Klövern AB/Corem Property Group AB 2017–2022.

Aktieinnehav: 1 500

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör

Anna-Karin Nyman

Född 1983. Multimedia-journalism och genusvetenskap vid Karlstads universitet. Anställd som kommunikationsdirektör sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från flera chefsbefattningar som kommunikationsdirektör på Jernkontoret, presschef på näringsdepartementet, stabschef på landsbygdsdepartementet, politiskt sakkunnig i riksdagen, journalist, redaktör och ledarskribent.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot Byggherrarna

Aktieinnehav: 1 132

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Ola Orsmark

Född 1971. Civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Öresund sedan 2014.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i IDEON Open AB och IDEON AB. Kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag.

Aktieinnehav: 9 450

Kristina Sawjani

Chief Investment Officer

Kristina Sawjani

Född 1975. Civilingenjör. Anställd som Chief Investment Officer sedan 2020.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen som transaktionschef på AFA Fastigheter, Senior Investment Manager Folksam samt rådgivning på Catella.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Cribble AB.

Aktieinnehav: 3 239

Sven Stork

Verkställande direktör region Stockholm

Sven Stork

Född 1967. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare befattningar

Key Account Manager på Newsec Asset Management AB, Asset Manager på Niam AB, projektledare på NCC Property Development AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i nybildat samverkansbolag för stadsutveckling i Kista som föreslås heta Kista Limitless AB.

Aktieinnehav: 2 521