Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, kommunikationsdirektören, verkställande direktörerna i de fyra regionerna samt HR-direktör. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i mars 2021. Aktieinnehavet omfattar eget, maka/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Henrik Saxborn

Verkställande direktör

Henrik Saxborn

Född 1964, civilingenjör. Anställd i Castellum sedan 2006 och verkställande direktör sedan 2013.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från både byggverksamhet, förvaltning och förvärv av fastigheter, bland annat som vd för ett förvaltningsbolag. Tidigare ordförande på CMB Chalmers.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i BRIS, EPRA och PSP Swiss Property.

Aktieinnehav: 76 250

Ulrika Danielsson

Ekonomi- och finansdirektör

Ulrika Danielsson

Född 1972, civilekonom. Anställd sedan 1998, ekonomidirektör sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Tidigare befattningar

Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ), John Mattson AB (publ) och Slättö Förvaltning AB.

Aktieinnehav: 25 800

Martin Bjöörn

Verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum

Martin Bjöörn

Född 1976, civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar, uthyrning, utvecklingsprojekt, transaktioner med mera inom den svenska och europeiska fastighetsbranschen. Tidigare bland annat lett Eurocommercials verksamhet i Sverige i 15 år inriktad på köpcentrum och handelsfastigheter och samtidigt ingått i en europeisk internationell ledningsgrupp.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 4 250

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Per Gawelin

Född 1978, gymnasieekonom. Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 3 125

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Mariette Hilmersson

Född 1971, jur.kand. Anställd som verkställande direktör Region Väst i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat vd i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Tyréns AB.

Aktieinnehav: 3 900

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Ola Orsmark

Född 1971, civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Öresund i Castellum sedan 2014.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i IDEON Open AB och IDEON AB. Kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag.

Aktieinnehav: 8 350

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör

Anna-Karin Nyman

Född 1983, multimedia-journalism och genusvetenskap vid Karlstads universitet. Anställd som kommunikationsdirektör på Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från flera chefsbefattningar som kommunikationsdirektör på Jernkontoret, presschef på näringsdepartementet, stabschef på landsbygdsdepartementet, politiskt sakkunnig i riksdagen, journalist, redaktör och ledarskribent.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot Byggherrarna

Aktieinnehav: 645

Helena Dino

HR-direktör

Helena Dino

Född 1967, personalvetare. Anställd som HR-direktör på Castellum sedan maj 2020.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0