Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, Chief Operating Officer (COO), kommunikationsdirektören, verkställande direktörerna i de fyra regionerna samt ansvariga för enheterna logistik, kontor samt investeringsdirektör. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i början av april 2019. Aktieinnehavet omfattar eget, maka/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Henrik Saxborn

Verkställande direktör

Henrik Saxborn

Född 1964, civilingenjör. Anställd i Castellum sedan 2006 och verkställande direktör sedan 2013.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från både byggverksamhet, förvaltning och förvärv av fastigheter, bland annat som vd för ett förvaltningsbolag. Tidigare ordförande på CMB Chalmers.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i BRIS och EPRA.

Aktieinnehav: 67 833

Carola Lavén

Vice vd och investeringsdirektör

Carola Lavén

Född 1972, civilingenjör. Anställd som vice vd och investeringsdirektör på Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet av ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Norden med fokus på utveckling, förvaltning och transaktioner. Tidigare bland annat affärsområdeschef för NCC Property Development Nordic, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg och Ljungberg Gruppen samt fastighetschef på Drott och Skanska.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot WinGroup AG.

Aktieinnehav: 0

Ulrika Danielsson

Ekonomi- och finansdirektör

Ulrika Danielsson

Född 1972, civilekonom. Anställd sedan 1998, ekonomidirektör sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Tidigare befattningar

Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ).

Aktieinnehav: 20 750

Martin Bjöörn

Verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum

Martin Bjöörn

Född 1976, civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar, uthyrning, utvecklingsprojekt, transaktioner med mera inom den svenska och europeiska fastighetsbranschen. Tidigare bland annat lett Eurocommercials verksamhet i Sverige i 15 år inriktad på köpcentrum och handelsfastigheter och samtidigt ingått i en europeisk internationell ledningsgrupp.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Per Gawelin

Född 1978, gymnasieekonom. Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 600

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Mariette Hilmersson

Född 1971, jur.kand. Anställd som verkställande direktör Region Väst i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat vd i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 1 000

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Ola Orsmark

Född 1971, civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Öresund i Castellum sedan 2014.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 5 850

Helga Baagøe

Tf kommunikationsdirektör

Helga Baagøe

Född 1963, högskoleutbildning inom kommunikation. Anställd som tillförordnad kommunikationsdirektör på Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, bland annat som kommunikationsdirektör på företag som TV4, Icon Medialab, SVT, SJ och Nordea.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i A4 Text & Form.

Aktieinnehav: 0

Hans Sahlin

Chef logistik

Hans Sahlin

Född 1968, transportingenjör. Anställd som chef logistik sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom logistiksektorn – nationellt och internationellt. Managementkonsult, globala ledarroller på AB Volvo.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0