Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, Chief Operating Officer (COO), kommunikationsdirektören, verkställande direktörerna i de fyra regionerna samt ansvariga för enheterna logistik, kontor samt Investeringsdirektör. Uppgifterna avseeende aktieinnehav avser förhållandet i början av mars 2019. Aktieinnehavet omfattar eget, maka/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Henrik Saxborn

Verkställande direktör

Henrik Saxborn

Född 1964, civilingenjör. Anställd i Castellum sedan 2006 och Verkställande direktör sedan 2013.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från både byggverksamhet, förvaltning och förvärv av fastigheter, bl a som VD för ett förvaltningsbolag. Tidigare Ordförande på CMB Chalmers.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i BRIS och EPRA.

Aktieinnehav: 67 833

Ulrika Danielsson

Ekonomi- och Finansdirektör

Ulrika Danielsson

Född 1972, civilekonom. Anställd sedan 1998, ekonomidirektör sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Tidigare befattningar

Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ).

Aktieinnehav: 20 750

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Per Gawelin

Född 1978, gymnasieekonom. Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 600

Olof Gertz

Chief Operating Officer (COO)

Olof Gertz

Född 1963, linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Anställd sedan 2018 och Chief Operating Officer (COO) sedan 2019.

Tidigare befattningar

Erfarenhet från seniora HR-befatttningar bland annat som Senior Vice President, Human Resources på Vattenfall samt på DeLaval International.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 550

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Mariette Hilmersson

Född 1971, Jur.kand. Anställd som verkställande direktör Region Väst i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bland annat VD i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 1 000

Helga Baagoe

Tf Kommunikationsdirektör

Helga Baagoe

-

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Ola Orsmark

Född 1971, civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Öresund i Castellum sedan 2014.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 5 850

Hans Sahlin

Chef Logistik

Hans Sahlin

Född 1968, transportingenjör. Anställd som Chef Logistik sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom logistiksektorn – nationellt och internationellt. Managementkonsult, globala ledarroller på AB Volvo.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0

Stefan Bergström

T.F. Verkställande Direktör Region Stockholm-Norr

Stefan Bergström

Född 1963, Civilingenjör. Anställd som tillförordnad verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet inom internationell affärsutveckling bl.a. som affärsområdeschef på Studsvik AB och ledande roller inom ABB och Business Sweden.

Styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav: 0