Styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av sex ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet 6 oktober 2022. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Per Berggren

Per Berggren

Styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007. Ledamot i revisionsutskottet och People Committee.

Född 1959. Civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Vd i Hemsö Fastighets AB, vd i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), vd i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding, White Arkitekter AB, RetailFast Holding AB och Fondamentor AB.

Aktieinnehav: 15 000

Rutger Arnhult

Rutger Arnhult

Styrelseledamot sedan 2022 och tidigare styrelseordförande under 2021.

Född 1967. Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar

Omfattande erfarenhet och expertis inom finans- och fastighetsbranschen. Finansanalytiker Handelsbanken Markets, Öhman Fondkommission samt Alfred Berg Fondkommission. Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ).

Aktieinnehav: 20 075 000

Anna-Karin Celsing

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1962. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Har tidigare bland annat varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot för bland annat Carnegie Investment Bank AB Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

Aktieinnehav: 2 000

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i People Committee.

Född 1970. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Riksdagsledamot, ordförande för riksdagens EU-nämnd och finansutskott, partiordförande för Moderaterna. Kommun- och landstingsfullmäktig, sakkunnig Europaparlamentet och regeringskansliet. Informationschef Stockholms Handelskammare, medgrundare Nova Talent, leader in residence Handelshögskolan i Stockholm, rådgivare SSE Business Lab och McKinsey, styrelseledamot Fryshuset, Avanza Pension och Collector Bank AB (publ).

Styrelseuppdrag

Ordförande för Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelseledamot i Carasent ASA (publ), Cinis Fertilizer, Polarium Energy Solutions AB, Ogunsen (publ) och Swedish Space Corporation. Ledamot i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

Aktieinnehav: 3 000

Henrik Käll

Henrik Käll

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1967. Civilekonom, Uppsala universitet och studier vid HEC.

Tidigare befattningar

Lång bakgrund inom bank och finans och har bland annat varit globalt ansvarig för försäljning och trading på Nordea Markets. Dessförinnan, bland annat, verksam i London på bankerna Natixis och Dresdner Kleinwort. Styrelseledamot för Hoist Finance AB.

Styrelseuppdrag

Styresleledamot för Garantum Fondkommission AB. Vd för Fxity AB och Founding Partner på Nordend AB.

Joacim Sjöberg

Joacim Sjöberg

Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i People Committee.

Född 1964. Jur. kand. från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar

Chefsroller hos Jones Lang LaSalle, Swedbank, Öhman Fondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities. Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseordförande i Beijerinvest Aktiebolag, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, JLL Transaction Services AB och Tendium Holding AB, samt styrelseledamot i JLL Capital Markets AB och G&L Beijer Import och export AB.

Styrelseuppdrag

Vd och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och KlaraBo Sverige AB.

Aktieinnehav: 2 000