Styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i början av april 2019. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Samtliga styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum.

Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg

Styrelseordförande sedan 2012

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan, Stockholm. Ordförande i Castellums styrelse, ordförande i People Committee samt ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

VD nordiska verksamheten hos Jones Lang LaSalle, ledande befattningar inom investment banking hos Carnegie Investment Bank samt Alfred Berg (ABN AMRO).

Styrelseuppdrag

Vice ordförande i Sofina S.A. Styrelseledamot i Clas Ohlson AB (publ), Kinnevik AB (publ), Lindéngruppen och Accretiv AB. Styrelsesuppleant i Phare AB. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 19 800

Per Berggren

Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2007

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i People Committee.

Tidigare befattningar

VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö Förvaltning AB och SSM Holding AB.

Aktieinnehav: 4 500

Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1972, statsvetare Göteborg Universitet. VD och koncernchef Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i People Committee.

Tidigare befattningar

VD för Almega AB, It- och energiminister i svenska regeringen, statssekreterare vid Statsrådsberedningen, andra vice ordförande för Centerpartiet, stabschef för Centerpartiets partiledarstab, VD Didaktus Skolor AB, vVD Kind & Partners AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Svensk Kooperation, och styrelsemedlem i ICC Service AB och Business Sweden.

Aktieinnehav: 1 325

Christer Jacobson

Christer Jacobson

Styrelseledamot sedan 2006

Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Kapital AB. Styrelseledamot i Castellums styrelse

Tidigare befattningar

Börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden samt analyschef och verkställande direktör i Alfred Berg-koncernen.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Global Challenges Foundation och i GreenGoldGroup AB.

Aktieinnehav: 35 429

Christina Karlsson Kazeem

Christina Karlsson Kazeem

Styrelseledamot 2016

Född 1965, civilingenjör från KTH. Styrelseledamot i Castellums styrelse och VD för Ettelva arkitekter AB.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i Tomorrow China som är en del av kommunikationskoncernen H&H Group. Kommunikationschef på Niscayah Group samt ledarpositioner inom Razorfish AB och Creuna AB. Arbete med stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande Creador AB och Millimeter Arkitekter AB.

Aktieinnehav: 350

Nina Linander

Nina Linander

Styrelseledamot sedan 2014

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan Stockholm samt MBA från IMD, Lausanne, Schweiz. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ordförande i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

Grundare och partner i Stanton Chase International AB, chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom corporate finance på investmentbanker i London.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Awa Holding AB och GreenIron H2 AB. Styrelseledamot i Telia Company AB (publ), Suominen Corporation och Swedavia AB (publ).

Aktieinnehav: 12 000

Zdravko Markovski

Zdravko Markovski

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1964, civilingenjör från KTH. Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i Backastad AB och BackastadProjekt AB (Backahill¬koncernen), VD och koncernchef i Svevia AB, flera ledande befattningar inom JM-koncernen samt som styrelseledamot för Sveriges Byggindustrier inom Svenskt Näringsliv.

Styrelseuppdrag

Ledamot i Besqab AB (publ) och ZM & Co AB.

Aktieinnehav: 2 000

Joacim Sjöberg

Joacim Sjöberg

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1964, jur kand från Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar

Chefsroller hos Jones Lang LaSalle, Swedbank, ÖhmanFondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och EnskildaSecurities. Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseordförande i Beijerinvest Aktiebolag, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, JLL Transaction Services AB ochTendium Holding AB, samt styrelseledamot i JLL Capital Markets AB och G&L Beijer Import och export AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB. VD och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och KlaraBo Sverige AB.

Aktieinnehav: 1 000