Styrelse

Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. I nuläget består styrelsen av sju ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet i mars 2021. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Samtliga styrelseledamöter är att anses som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum.

Per Berggren

Per Berggren

Styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2007. Ordförande i People Committee.

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar

VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Slättö Förvaltning AB samt styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding och White Arkitekter AB.

Aktieinnehav: 4 500

Rutger Arnhult

Rutger Arnhult

Styrelseledamot sedan 2022.

Född 1967. Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar

Omfattande erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i Klövern AB (publ) samt styrelseledamot i Corem AB (publ).

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ).

Aktieinnehav: 55 462 060

Anna-Karin Celsing

Anna-Karin Celsing

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i Revisions- och finansutskottet.

Född 1962. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Har tidigare bland annat varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot för bland annat Carnegie Investment Bank AB (publ), Volati AB (publ), Landshypotek Bank AB (publ), OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

Aktieinnehav: 2 000

Christina Karlsson Kazeem

Christina Karlsson Kazeem

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i People Committee.

Född 1965, civilingenjör från KTH. Styrelseledamot i Castellums styrelse och VD för Ettelva arkitekter AB.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i Tomorrow China som är en del av kommunikationskoncernen H&H Group. Kommunikationschef på Niscayah Group samt ledarpositioner inom Razorfish AB och Creuna AB. Arbete med stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande Creador AB och Millimeter Arkitekter AB.

Aktieinnehav: 439

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra

Styrelseledamot sedan 2021

Född 1970. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar

Har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och partiordförande för Moderaterna. Har även erfarenhet från näringslivet, bland annat som styrelseledamot för Avanza Pension och Collector Bank AB (publ).

Styrelseuppdrag

Ordförande för Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelseledamot i Carasent ASA, SJR och Swedish Space Corporation.

Aktieinnehav: 0

Zdravko Markovski

Zdravko Markovski

Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i Revisions- och finansutskottet.

Född 1964, civilingenjör från KTH. Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i Backastad AB och BackastadProjekt AB (Backahill¬koncernen), VD och koncernchef i Svevia AB, flera ledande befattningar inom JM-koncernen samt som styrelseledamot för Sveriges Byggindustrier inom Svenskt Näringsliv.

Styrelseuppdrag

Ledamot i Besqab AB (publ) och ZM & Co AB.

Aktieinnehav: 2 000

Joacim Sjöberg

Joacim Sjöberg

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1964, jur kand från Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar

Chefsroller hos Jones Lang LaSalle, Swedbank, ÖhmanFondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och EnskildaSecurities. Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseordförande i Beijerinvest Aktiebolag, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, JLL Transaction Services AB ochTendium Holding AB, samt styrelseledamot i JLL Capital Markets AB och G&L Beijer Import och export AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB. VD och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och KlaraBo Sverige AB.

Aktieinnehav: 1 000