Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.