- Sedan start i oktober 2020 har anläggningen producerat sammanlagt 6 569 169 kWh el. Det är lika mycket som 1 300 villors årliga elanvändning eller förbrukningen hos en elbil som kör 820 varv runt jorden, säger Max Börling, projektledare för 100-på-sol.

Alldeles intill Nordens största hamn och med ett unikt logistikläge, ligger Hisingen Logistikpark. Med sin strategiska placering och närhet till både Göteborg stad, resten av regionen och Skandinavien erbjuder platsen totalt 65 000 kvm toppmoderna logistikanläggningar – med toppmodern elförsörjning.

Här har Castellum uppfört en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på tak på en av de stora byggnaderna, HLPII. En installation som stod färdigställd i slutet av 2020, och på byggnaden återfinns hela 30 000 kvm solceller som har en årsproduktion på 3,3 GWh och som försörjer byggnaden med solel.

Installationen har naturligtvis bidragit till besparingar av både miljö och pengar. Räknar man med snittpriset på el under senaste året har solcellerna inneburit en kostnadsbesparing på ca 720 000 kronor bara under 2022 för hyresgästen. Dessutom släpps överskottsenergin ut på nätet för fler att ta del av.

Närbild på solpaneler.

Grön el säljs vidare

Elanvändningen i byggnaden ligger idag på ca 1,1 GWh per år, och ungefär hälften tillgodoses direkt av solcellsanläggningen och resterande mängd kommer från grön energi från elnätet. Runt 20 % av elen som anläggningen producerar används i byggnaden och resterande del säljs till elnätet. Installationen bidrar därför till stora mängder grön el för fler än hyresgästen.

Möjligheter för framtida gemensam elförsörjning

Solcellsanläggningar av detta omfattande slag kan även komma att bli en del av framtida gemensamma elförsörjningslösningar, där det blir möjligt att gemensamt producera, lagra och fördela elen på ett lokalt område och till närliggande fastigheter. Detta minskar beroendet av köpt och importerad el, och bidrar till användningen av grön energi.

- Ute på Hisingen Logistikpark finns det till exempel redan idag möjlighet att mer eller mindre dra en kabel mellan byggnaden med solcellsanläggningen och grannbyggnaden för att bidra till att båda förses med solel från taket, säger Anders Björling, Teknisk Chef på Castellum.

Snabbfakta HLP II:

  • Hyresgäst: Jollyroom
  • Storlek på anläggning: 30 000 kvm solceller
  • Årsproduktion: 3,3 GWh
  • Motsvarande: 660 standardvillors elkonsumtion/år
  • Besparingar i elkostnad/år: ca 720 000 kr

Läs mer om våra logistiksatsningar i Göteborg här.

Nyfiken på Castellums projekt 100 på sol? Ta en kik här!