Gå till huvudinnehåll

Långsiktig samhällsutvecklare

Hållbarhetsarbetet präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen, finansiering som relationerna med hyresgäster och medarbetare. Vi tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsutvecklare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. Hållbarhet brukar delas upp i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Tre dimensioner inom hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

För Castellum innebär ekologisk hållbarhet bland annat om att använda resurser som energi och vatten så ansvarsfullt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard.

Social hållbarhet

Här handlar det om att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum, och vi vill vara en engagerad part som samverkar med hyresgäster, kommuner och andra samarbetspartners. Vi samarbetar även med skolor och universitet och erbjuder ungdomar praktikplatser och sommarjobb. Och – naturligtvis – värnar vi om våra egna medarbetare.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkra den långsiktiga tillväxten samtidigt som vi ska minimera negativa konsekvenser för ekologisk och social hållbarhet. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund för ekonomiskt hållbar tillväxt.

Castellums vision för hållbarhet är att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling.
Två personer på ett tak med solpaneler.

Kontakt

Porträtt av Filip Elland.

Chief Sustainability Officer, Castellum

Filip Elland

Senaste nytt om vårt hållbarhetsarbete

Relaterat