Bolagsstämma

Aktieägare har rätt att fatta beslut om Castellums angelägenheter på bolagsstämma. Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls under första halvåret efter utgången av räkenskapsåret. På årsstämman utses styrelse och revisorer samt fattas beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årets bolagsstämma hölls torsdagen den 25 mars 2021 genom poströstning för att minska risken för smittspridning.

Läs mer om årstämman 2021 här