Våra projekt

Våra investeringar

Pågående

Pågående

Välkommen till framtidens logistiknav och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. Här är platsen där världsledande utveckling av hållbar logistik och mobilitet blir verklig.

Data om lokalen

Yta
Pågående

På historisk mark, granne med Castellums anrika byggnad Amerikahuset, bygger vi ett nytt kontorshus. Här finns alla möjligheter att skapa en stimulerande och produktiv arbetsmiljö anpassad efter behov.

Data om lokalen

Yta

Källeruds Park

Örebro
Pågående

I idyllisk närhet till Örebros vackra södra vattentorn och allsköns bekvämligheter planerar vi ett kontorshus där stil, flexibilitet, och omtanke om medarbetaren får vara ledord..

Data om lokalen

Yta

Domstolsbyggnad

Jönköping
Pågående

Castellum får fortsatt förtroende av Domstolsverket och bygger nu nya lokaler åt Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping.

Data om lokalen

Yta

E.ON

Malmö
Pågående

Vi bygger nytt huvudkontor åt E.ON.

Data om lokalen

Yta

GreenHaus

Helsingborg
Pågående

Kontorshuset där det är insidan som räknas.

Data om lokalen

Yta

Kommande

Kommande

Nu växer framtidens arbetsplatser fram i redan etablerade Edison Park på Ideon Science Park i Lund. Inspirerade av internationella campus låter vi området präglas av öppna grönytor, perfekt grogrund både för människor och idéer.

Data om lokalen

Yta
Kommande

På historisk miljö, i jugendfastigheten som tidigare inrymde Stockholm Vattens huvudkontor, planerar Castellum för att uppföra nya fastigheter med moderna arbetsplatser som uppfyller dagens alla krav.

Data om lokalen

Yta

Werket

Jönköping
Kommande

Mötesplats, kontor, träning, coworking, restauranger och WorkOUT. Med Werket får Jönköping en ny levande stadsdel – mitt i city.

Data om lokalen

Yta

Nytt citystråk

Linköping
Kommande

Norr om Storgatan och öster om Hamngatan. Castellum utvecklar citykärnan till en levande stadsdel som bidrar till att knyta samman den äldre innerstaden med föreslaget resecentrum på åns nordöstra sida.

Data om lokalen

Yta

Hagastaden

Stockholm
Kommande

Castellum är med och utvecklar Hagastaden, en helt ny vetenskapsstad med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation.

Data om lokalen

Yta

Emerald House

Stockholm
Kommande

Castellum skapar Emerald House i Hagastaden i ett projektsamarbete tillsammans med HSB där den gröna fastigheten, som kan liknas vid en kronjuvel, är ritad av Wingårdhs.

Data om lokalen

Yta

Slakthusområdet

Stockholm
Kommande

I ett av Stockholms mest spännande områden är Castellum med och utvecklar en dynamisk och levande stadsdel.

Data om lokalen

Yta

Jubileumshuset

Stockholm
Kommande

Castellum träder in som projektpartner till HSB Bostad i Hagastaden, där Jubileumshuset blir en nyskapande byggnad med såväl bostäder som arbetsplatser.

Data om lokalen

Yta
Kommande

Alldeles intill Hornsbergs vackra strandpromenad har Foyab Arkitekter gestaltat ett kvarter som knyter an till områdets historiska verksamheter och byggnader. Omgiven av innerstadspuls, service och utmärkta kommunikationer - här får arbetsdagen mervärde!

Data om lokalen

Yta

Marievik

Stockholm
Kommande

I Marievik, en del av Liljeholmskajen, pågår ett planarbete där Castellum tillsammans med andra fastighetsägare tittar på hur området kan utvecklas till en levande stadsdel som sammanbinds med innerstaden!

Data om lokalen

Yta
Kommande

Ett av Uppsalas mest spännande utvecklingsområden knyter samman Boländerna med innerstaden.

Data om lokalen

Yta
Kommande

Data om lokalen

Yta

Färdigställt

Eminent

Malmö
Färdigställt

Nordens första Well-registrerade kontorshus finner du i Hyllie

Data om lokalen

Yta

Torsgatan 22-30

Stockholm
Färdigställt

Här skapar vi ett levande blandkvarter med moderna arbetsplatser mitt i City.

Data om lokalen

Yta
Färdigställt

Castellum har uppfört regionkontor och butik för Ahlsell i Mölndal.

Data om lokalen

Yta
Färdigställt

Vi har uppfört en ny Audi-anläggning för Möller Bil.

Data om lokalen

Yta

Citypassagen

Örebro
Färdigställt

Kontor med guldläge

Data om lokalen

Yta

Smista

Stockholm
Färdigställt

Smista är norra Europas största bilkluster. Här har vi byggt moderna bilanläggningar åt välkända företag - samtliga Sveriges premium bilmärken är representerade.

Data om lokalen

Yta